در حال نمایش 3 نتیجه

تیغچه تراشکاری و برشی کونیک کبالت سایز 200*4*5

تیغچه تراشکاری و برشی کونیک کبالت سایز 200*4*5 :

نوع شکل : کونیک

رنگ محصول : خرمایی کم رنگ

سایز : 200*4*5

متریال :HSS-E CO

تیغچه تراشکاری و برشی کونیک کبالت سایز 200*3*4

تیغچه تراشکاری و برشی کونیک کبالت سایز 200*3*4 :

نوع شکل : کونیک

رنگ محصول : خرمایی کم رنگ

سایز : 200*3*4

متریال :HSS-E CO

تیغچه تراشکاری و برشی کونیک کبالت سایز 200*2*3

تیغچه تراشکاری و برشی کونیک کبالت سایز 200*2*3 :

نوع شکل : کونیک

رنگ محصول : خرمایی کم رنگ

سایز : 200*2*3

متریال :HSS-E CO