در حال نمایش یک نتیجه

رابط کیچ داخل سنج دیجیتال و ساعتی اندازگیری آسیمتو

تومان

رابط کیچ داخل سنج دیجیتال و ساعتی اندازگیری آسیمتو :

نوع کاربرد: رابط  کیچ داخل سنج

نوع نمایش: ندارد

دقت: 0.01

سایز: 30-250

کالیبراسیون:دارد