در حال نمایش 2 نتیجه

پرگار دیجیتال خارج سنج مدل A آسیمتو

تومان

پرگار دیجیتال خارج سنج مدل A آسیمتو :

نوع کاربرد: پرگار خارج سنج

نوع نمایش: دیجیتال

دقت: 0.005 میلی متر

سایز: 0 الی 60

کالیبراسیون:دارد

پرگار ساعتی خارج سنج مدل A آسیمتو

تومان

پرگار ساعتی خارج سنج مدل A آسیمتو :

نوع کاربرد: پرگار خارج سنج

نوع نمایش: ساعتی

دقت: 0.01 میلی متر

سایز: 0 الی 50

کالیبراسیون:دارد