مقاله ها

مقاله ها

اره لنگ
اره لنگ ها از جنس فولاد سخت آبديده و شکننده ساخته مي شود که معمولا در يک طرف و يا در دوطرف آن داراي دندانه هاي برنده مي باشد دندانه ها مثل تعداد زيادي قلم (گوه) که پشت سر هم قرار گرفته اند اثر مي کنند که در هنگام حرکت تيغه اره به طور يکنواخت از قطعه کار براده بر مي دارد براده هاي جدا شده بوسيله دندانه ها توسط شکاف بين دندانه ها از قطعه کار خارج مي گردد اگر چه براده هاي جدا شده به وسيله تک تک دندانه ها خيلي کوچک است ولي بالا بودن تعداد دندانه هاي موثر در اره لنگ باعث افزايش سرعت برش مي گردد.

*****

اندازگيري
اندازگيري عبارت از مقايسه کميتي با واحد مقرر قانوني به وسيله ابزار مربوطه مثل مقايسه طول با واحد متر.زاويه با واحد درجه.زمان با واحد ثانيه و يا شدت جريان برق با واحد آمپر و غيره و…
دليل اندازگيري يکي از کارهاي اساسي در توليد هر قطعه اي اندازگيري مي باشد و زيرا در کارهاي توليدي هر يک از قطعات بايستي اندازه خود را دارا باشند تا هنگام سوار کردن يا مورد استفاده قرار دادن بتوان بدون هيچگونه اشکال و يا دوباره کاري آن ها را بکار برد.
در تاريخ بشر سيستم اندازگيري متعددي وجود داشته است اين سيستم ها مبتني بر تمدن فرهنگ موقعيت جغرافيايي و غيره … بوده است با پيشرفت تکنولوژي و ماشيني شدن زندگي لزوم استاندارد کردن و بين اللملي کردن آحاد احساس شد سرانجام دو سيستم عمده متريک و اينچ تدوين شد که اکثر کشور هاي جهان يکي از آنها را پذيرفته و مورد استفاده قرار دادند.
سيستم اندازگيري متريک:
از جمله مهمترين سيستم هاي اندازگيري مي باشد که اکثر کشور هاي جهان از آن استفاده مي کنند و به علت ويژگي هاي خاص آن مورد استفاده فراواني دارد و از جمله اين ويژگي ها و در واقع بارزترين آن ها سيستم ده دهي بودن رقم هاي اعشاري آن است يعني ضرايب اضعاف (اضاف نمودن) و يا اجزا اين سيستم مضر بي از 10 مي باشد و به آساني ميتوان آن را در عدد ديگري ضرب يا تقسيم نموده واز امروزه تمايل اکثر کشور هاي جهان بر پذيرفتن سيستم متريک مي باشد و در همين راستا سيستم بين اللملي SI تدوين شده است.
سيستم اندازگيري اينچي:
اين سيستم که به نام سيستم انگليسي نيز معروف مي باشد در کشور هاي انگلستان و ايالات متحده آمريکا و بيشتر کشور هاي انگليسي زبان رايج است.

*****

پايه مغناطيسي
هنگام استفاده از ساعت هاي اندازگيري بايد آن ها را بر روي پايه مناسبي سوار نموده که معمولا اين پايه ها نگهدارنده مغناطيسي دارند.

*****

خط کش فلزي
در کارگاه استفاده زيادي از اين نوع خط کش فلزي به عمل مي آيد و درجه بندي آن نيز بيشتر بر حسب سانتيمتر و ميليمتر مي باشد البته در بعضي از انواع خط کش فلزي برحسب 0.5 ميليمتر نيز وجود دارد طول اين خط کش ها بيشتر در اندازه هاي 100.300.500 مي باشد جنس آن ها به گونه اي است که شکننده نبوده و در مقابل خوردگي نيز تا حدي مقاوم مي باشد.

*****

زاويه سنج الکترونيکي
دقت اندازگيري اين نوع زاويه سنج الکترونيکي 0.01 درجه است و اندازه مذکور را مي توان از روي صفحه نوري آن خواند اين نوع زاويه سنج هم مي تواند زاويه را بر حسب صدم زاويه و هم بر حسب ئرجه و دقيقه روي صفحه نمايشگر نشان دهد.

*****

زاويه سنج اونيورسال
اين زاويه سنج ها براي اندازگيري دقيق تر زاويا به کار مي روند و در انواع ساختماني مختلف مانند ورنيه دار ساعتي و نوري و الکترونيکي ساخته مي شود.

*****

زاويه سنج ساده
اين زاويه سنج از يک نقاله و يک خط کش تشکيل شده است که به وسيله پيچ و مهره يا ميخ پرچ به هم متصل شده اند بر روي نقاله از 0 تا 180 درجه تقسيم بندي شده است اين زاويه سنج ساده براي کنترل زاويه ها تا دقت 1 درجه به کار مي رود.

*****

زاويه سنج ها
از اين ابزار ها براي اندازگيري و کنترل زاويا و همچنين براي انتقال زاويه بر روي قطعات کار استفاده مي شود زاويه سنج ها نسبت به کارايي و همچنين فرم ساختماني و دقت اندازگيري در انواع مختلف وجود دارند.

*****

ساعت
ساعت هاي اندازگيري ابزارهاي اندازگيري طولي هستند که معمولا به يک صفحه عقربه دار مجهزند و اندازه يا انحراف از اندازه را به وسيله عقربه نسان مي دهند دقت اندازگيري اين ساعت ها معمولا 0.01 تا 0.001 ميليمتر مي باشد.

*****

شابلون (گيچ) برو نرو
اين وسايل جز اندازگيري هاي ثابت هستند که تنها براي کنترل اندازه هاي حدي داخلي و خارجي در توليد انبوه مورد استفاده قرار مي گيرند.

*****

شابلون رزوه
براي کنترل و اندازگيري گام و زاويه و فرم دندانه رزوه ها از اين شابلون استفاده مي شود شابلون رزوه نيز از تعدادي تيغه نازک فولادي و قاب محافظ تشکيل شده است.

*****

شابلون رنده
از اين نوع شابلون براي کنترل زاوياي آزاد و يا گوه رنده هاي تراشکاري در هنگام تيز کردن استفاده مي شود.

*****

شابلون سوراخ
از اين نوع شابلون براي اندازگيري و کنترل قطر سوراخ هاي کوچک استفاده مي شود البته اين نوع شابلون سوراخ هم در اندازه سوزني که مخصوص سوراخ هاي کوچک است و هم در اندازه تيغه اي يا مخروطي که مخصوص سوراخ هاي بزرگ تر است وجود دارد.

*****

شابلون قوسي
براي اندازگيري قوس ها که در واقع يک قسمت از دايره اي محسوب مي شوند که از شابلون قوس استفاده مي شود.

*****

شابلون ورق
از اين نوع شابلون براي اندازگيري ضخامت ورق ها استفاده مي شود شابلون ورق را به صورت دايره اي و با مستطيلي مي سازند عدد نوشته شده در مقابل هر شيار نشان دهنده نمره ورقي است که با آن شيار هم اندازه است.

*****

شابلون ها
شابلون ها جز وسايل کنترل به حساب مي آيند و به دليل موارد استفاده زياد در طرح ها و شکل هاي متنوع ساخته مي شوند.

*****

فيلر
فيلر يا شابلون تيغه اي يک وسيله اندازگيري ثابت است که براي تنظيم و کنترل فاصله قطعات شيار ها و لقي ها از آن استفاده مي کنند فيلر شامل تيغه هاي اندازگيري و يک قاب است جنس تيغه ها از فولاد فنر و ضخامت آن ها متفاوت است و مقدار آن روي هر تيغه نوشته شده است اندازه ضخامت تيغه ها مي تواند بر حسب ميليمتر يا اينچ باشد فيلر ها را در سريهاي متفاوت در سيستم ميليمتر يا اينچيمي سازند.

*****

کوليس
کوليس يکي از وسايل اندازگيري و يا به بيان بهتر يکي از وسايل اندازگيري دقيق است که امروز کاربرد آن در کارگاهايي فني و صنعتي غير قابل اجتناب است کوليس ها يا مورد استفاده موردي دارند يعني اين که تنها براي اندازگيري خاصي از آن ها استفاده مي شود مانند کوليس عمق سنج و يا اينکه مورد استفاده چند منظوره دارند مانند کوليس مرکب که هم ميتوان با آن عمق و هم اندازه قطر داخلي و خارجي را تعيين کرد در شکل زير يک نوع کوليس مرکب را همراه با سيستم اندازگيري ميليمتري و اينچي هستند.

*****

گونيا تاشو
اين گونيا تاشو از دو يا سه تيغه تشکيل شده است که از يک يا دو نقطه توسط پين يا پيچ و مهره به هم اتصال دارند از اين وسايل براي انتقال اندازه زاويا بر روي قطعه کار استفاده مي شود.

*****

گونيا ثابت
وسيله اي سات که از آن براي کنترل و انتقال زاوياي معين و همچنين کنترل مستقيمي يا تختي سطوح استفاده مي شود جنس گونا ها را از فولاد ابزار سازي انتخاب مي کنند گونيا ثابت از نظر رم و اندازه در شکل هاي مختلفي ساخته مي شوند.

*****

گونيا متغير
طول ساق اين گونيا نسبت به پايه آن قابل تنظيم است و اين ويژگي باعث مي شود که بتوانيم علاوه بر کارهاي معمولي مقدار گونيا بودن و زواياي معين قسمت هاي داخلي قطعه کار را کنترل کنيم.

*****

گونيا مرکب
اين وسيله براي اندازه گيري و کنترل طول و زاويه بهکار مي رود و از آن در تراز يابي و مرکز يابي و خط کشي و همچنين کنترل صافي سطوح استفاده مي شود.

*****

ميکرومتر
ميکرومتر خلرجي:
اين ميکرومتر به منظور اندازگيري ابعاد خارجي قطعات با دقت هاي 0.01تا0.001 ميليمتر مورد استفاده قرار مي گيرد و انواع آن معمولا به صورت ورنيه دار عقربه دار (ساعت دار) و ديجيتالي مي باشد.
ميکرومتر خارجي داراي يک فک ثابت است که روي کمان نصب شده است و فک متحرک آن در واقع ميله متصل به يک پيچ است که در داخل سوراخ رزوه دار استوانه مدرج (غلاف)حرکت مي کند فک متحرک را مي توان در مواقع لزوم به وسيله يک اهرم در همان موقعيت قفل نموده از آنجايي که فک هاي ميکرومتر مرتبط با قطعه کار تماس دارند براي جلوگيري از سايش آن ها و در نتيجه کاهش دقت کوليس سر آن ها را از جنس فلزات سخت انتخاب مي کنند.

ميکرومتر سه نقطه (تلسکوپي):
براي اندازگيري دقيق سوراخ ها و بعضي لوله ها از نوع ديگري از ميکرومتر استفاده مي شود که داراي سه فک تلسکوپي مي باشد و به آن ميکرومتر سه نقطه نيز گفته مي شود حدود اندازگيري اين ميکرومتر ها از 6 تا 300 ميليمتر است.

ميکرومتر ديجيتالي:
در ميکرومتر ديجيتالي که مجهز به مدار الکترونيکي و همچنين نشان دهنده نوري وباتري مي باشد خود اندازه بر روي صفحه نوري نوشته مي شود.

ميکرومتر ساعتي:
در ميکرومتر ساعت دار صفحه ساعت به قسمت هاي مساوي تقسيم شده است که هر قسمت نشان دهنده آخرين دقت اندازگيري ميکرومتر مي باشد.

*****

نوار فلزي
اين وسيله نوار فلزي بيشتر بر حسب متر درجه بندي شده است و در اصطلاح کارگاهي عنوان (متر) به آن اطلاق مي گردد و جنس آن از فولاد نرم است که قابليت فنري دارد به گونه اي که پس از آن باز شدن بتوان سريعا آن را جمع کرد اين وسيله به علت داشتن حالت فنري براي اندازگيري طول قوس ها و منحني ها مناسب است.

*****

اينسرت
اينسرت ابزاري است که به وسيله آن مي توان بر روي تمامي فلزات و غير فلزات قالب سازي .تراشکاري داخل تراشي. روتراشي .برش کاري.فرز کاري.سوراخ کاري.برقو کاري. دنده زني و…انجام داد.

*****

هلدر روسي
اين نوع ابزار براي نگه داشتن اينسرت در دستگاه تراشکاري مورد استفاده قرار ميگيرد.

*****

برقو
برقو ابزار است که در موارد سوراخ هاي که با مته مارپيچ سوراخ کاري مي شود ديواره اين سوراخ دقيق و سطوح داخلي آن ناصاف مي باشد کاربرد دارد و ميتواند سوراخ هايي دقيق وبا اندازه تلرانسي و صافي سطح زياد هستند با ماگزيمم عمق براده برداري برقوها تا0.3ميلي متر است و برقو ها را از جنس فولاد ابزارسازي ويا فولاد تندبر مي سازند و برقو ها از دوقسمت اصلي تشکيل شده اند لبه هاي برنده و دنباله مي باشد و لبه برنده آن از دوقسمت تشکيل شده است مخروطي(با شيب کم) براي براده برداري و قسمت استوانه اي آن وظيفه هدايت برقو و پرداخت سطح کار را برعهده دارد و تعداد لبه هاي برنده برقو به صورت زوج بود مثال 6 تا18لبه مي باشد و هرچه قدر تعداد لبه هاي برقو زيادتر باشند براي قطعات سخت تري استفاده مي شود و فاصله لبه هاي برقو بايد مساوي و يکنواخت و لبه هاي برقو بايد مقابل يک ديگردر يک قطر قرار گيرند.

برقو دستي:
از سايزهاي 3الي 32 مي باشند و با تلرانس هاي H9.H8.H7مي باشد.
برقو دستي داراي دنباله استوانه اي با انتهاي چهار گوش براي درگيري با برقو گردان مي باشد براي هدايت آن ها و تامين حرکت دوراني از دسته برقو استفاده مي شود امتداد لبه هاي برنده برقو معمولا مستقيم مي باشد ولي براي برقو کاري سوراخ هاي که جاي خار (شيار)داشته از برقو هاي مارپيچ اسفاده مي شود شيار اين برقو ها نبست به محور داراي پيچش بوده و زاويه پيچش آن ها را در حدود 25 درجه انتخاب مي کنند حرکت دوراني در اين برقو ها را بايستي خلاف جهت پيچش لبه هاي برنده آنها در نظر گرفت چون گرداندن برقو به سمت راست راحت تر است معمولا جهش پيچش لبه برنده برقو هارا چپ انتخاب مي کنند.

برقو ماشيني:
از سايزهاي 3الي 32 مي باشدوبا تلرانس هاي H9.H8.H7مي باشند.
برقو ماشيني از نظر فرم.ثابت و متغير بودن و اساس کارلبه هاي برنده کاملا شبيه برقو هاي دستي بوده و تفاوت آن ها با برقو دستي عبارت اند از:
-1-دنباله اين برقو ها به صورت استوانه اي (براي بستن به سه نظام)ويا مخروطي(به منظور جا زدن در سوراخ مخروطي ماشين) مي سازند.
-2-مخروط سراين برقوها که وظيفه راهنمايي برقو به داخل سوراخ وبراده برداري را بعده دارد کوتاه تر از برقو هاي دستي بوده وزاويه آن ها نيز بيشتر است.
-3-قست استوانه اي لبه هاي برنده که وظيفه راهنمايي را برعهده دارد به دليل هدايت بهتر ماشين نبست به دست داراي طول کمتري مي باشد.

برقو متحرک:
ازسايزهاي12-3.5*13.5-15.25*15.25-17.25*19-21*21-23*23-26*26-29*29-33.5*33.5-38*40-44*44-46*46-48*48-50 مي باشدوباتلرانس هاي H9.H8.H7مي باشند.
براي جبران اندازه کم شده برقو بخاطر کند شدن و يا تيز کردن و نيز براي صاف کردن سوراخ هايي که برقوي با اندازه استاندارد مطابق اندازه سوراخ وجود ندارد از برقو هاي قابل تنظيم به نام شيار دار يا شکمي يا قابل انبساط استفاده مي شود اين برقو ها داراي سوراخ مخروطي مياني و درن مخروطي پيچ داري است که با چرخاندن مهره آن در پيشاني برقو با آچار شيار هاي بين لبه هاي برنده باز شده و قطر برقو را مخصوصا در وسط امتداد برقو تا حدي تغيير مي دهد از محاسن اين برقو اين است که پس از کند شدن مي توان آن هارا مجددا سنگ زده وبه برد ولي از آنجاييکه تمام لبه ها در روي بدنه يک استوانه تعبيه شده است اگر يکي از دندانه هابشکند ديگر قابل استفاده نيستند مقدار دامنه تغييرات در اين برقو ها معمولا در حدود 1 درصد قطر اسمي آن ها مي باشد.

*****

دسته برقو
اين نوع ابزار به عنوان رابطي است که برقو به وسيله آن بتوان به طور دست و يا ماشين برقو کاري مورد استفاده قرار گيرد.

*****

جوشي
جوشي نوعي جنس اينسرت تراشکاري است که براي تراش فلزات ريخته گري فولاد P و چدن K و استيل M مي باشد قسمت برنده قلم تراشکاري جوشي بايستي داراي خواصي مانند سختي – مقاومت – مقاومت سختي در برابر حرارت و مقاومت در برابر سايندگي باشد جنس رنده بايد سخت باشد تا لبه برنده آن بتواند در داخل کار نفوذ کند و اگر مقاومت به اندازه کافي نداشته باشد لبه برنده مي شکند علاوه بر آن هر رنده بايستي تا اندازه اي بتواند در مقابل حرارت که در اثر اصطکاک لبه برنده آن با کار توليد مي شود مقاومت داشته و سختي خود را حفظ نمايد و براي آنکه جوشي خيلي زود در اثر کار ساييدگي پيدا نکرده و کند نشود بايستي مقاومت مخصوصي در برابر ساييدگي داشته باشد بدين لحاظ رنده هاي تراشکاري از جنس هاي متفاوتي ساخته مي شوند و هرچه قدر قدرت جوشي P و K و M جنس اينسرت جوشي بالا تر باشد ترد تر باشد سختي بيشتر است و دير ميسوزاند و هر چقدر اين مقدار متريال پايين تر باشد سايش آن بيشتر مي باشد.

*****

هلدر جوشي
اين نوع ابزار براي نگه داشتن اينسرت (الماس) جوشي را روي آن قرار داده سپس عمليات تراشکاري را شروع کرد است.

*****

حديده
حديده ابزاري است که به وسليه آن روشه هاي پيچ بري انجام ميشود که اين روش هم به صورت دستي و هم ماشيني انجام مي شود و حديده عبارتي است از مهره با فرم استوانه اي است که از فولاد ابزار سازي يا تندبر ساخته شده است براي ايجاد دندانه هاي برنده ادامه داندانه هاي داخلي حديده را به وسيله 2يا 3و…شيار دايراه اي قطع کرده اند که علاوه بر تيزي در دندانه ها موجب خروج برداه و عبور روغن از لابلاي داندانه ها مي شوند براي تقسيم فشار براده برداري بين دندانه هاي حديده امتداد سوراخ مهره حديده مخروطي است و معمولا دو دندانه اول فشار بيشتري را تحمل مي کنند و دندانه هاي بعدي وظيفه اندازه کردن و صاف نمودن دندانه هاي پيچ را برعهده داردو حديده ها به دونع ساخته مي شوند حديده معمولي بدون درز و بار درز ساخته مي شوند حديده بدون درز بهت از در پيچ هاي معيوب انجام شود وجهت پيچ بري با حديده که اندازه گام هر مقدار باشد به اندازه 0.1 آن از قطر اصلي ميله کم مي کنيم.

*****

دسته حديده
براي گرداندن حديده ها از حديده گردان(دسته حديده) استفاده مي شود که هر کدام براي يک سري حديده در اندازه هاي مختلف ساخته مي شود حديده گردان هاي(دسته حديده ) حديده هاي بدون درز دو پيچي هستند و حديده گردان هاي( دسته حديده ) حديده هاي با درز در محيط حلقه حديده گير داراي 5 پيچ با انتهاي مخروطي با سر چاکدار هستند که پيچ فوقاني در شکل براي افزايش اندازه حديده و دو پيچ طرفين آن براي کاهش اندازه حديده و دو پيچ پاييني پيچ هاي نگهدارنده حديده هستند که هر کدام در قسمت گودي مخروطي محيط خارجي حديده قرار مي گيرند حديده ها نسبت به بزرگي و کوچکي اندازه محيطي خود يا مستقيم و يا به توسط حلقه کمکي در حديده گردان ( دسته حديده ) بسته مي شود موقع بستن حديده هاي درزدار اول پيچ هاي فشاري را سفت مي کنند ولي در حديده هاي بدون درز پيچ ها بطور يکسان بسته مي شود.

*****

حديده چند پارچه
از حديده چند پارچه در توليد پيچ هاي بزرگتر زياد استفاده مي شود لذا نمي توان آنها را بايک بار برداره برداري کامل کرد در اين حالت از حديده چند پارچه استفاده کنند و براي توليد پيچ هاي متوسط معمولا از حديده هاي دو پارچه استفاده مي کنند محيط خارجي اين حديده ها را اغلب به صورت چهار گوش مي سازندپارچه هاي اين حديده ها را به نحوي طراحي کردن که يک سري ازآنها (براي توليد پيچ با قطر هاي مختلف )داراي ابعادمساوي باشند با ايت ترتيب مي توان با تعويض پارچه ها از يک حديده گردان براي حديده کردن پيچ هاي که داراي قطر هاي مختلفي مي باشند استفاده کرد.

*****

دنباله وسرمته تعويضي روسي
سرمته تعويضي ابزاري است که براي به منظور ايجاد سوراخ داخل قطعه کار نياز است که ابتدا با استفاده از پيش مته هاي قطر سوراخ را مرحله به مرحله بزرگ نماييم تا تا در مرحله آخر سوراخ را به قطر مته اصلي ايجاد کنيم که که سرمته تعويضي از دوقسمت تشکيل شده اند از سرمته و دنباله مي باشد که جنس سرمته اغلب از جنس P6M5 و با زوايه 118 درجه اي ميباشد و دنباله آن به فرم استوانه اي و مخروطي مي باشد معمولا مته هاي با قطر هاي بزرگتر را که بايد نيروهاي بيشتر را در اثر براده برداري تحمل کنند به صورت مخروطي مي سازند تا بتوان به صورت مسقيم در گلويي محور دستگاه مرغک قرار داد در صورتيکه قطر مخروص انتهاي مته کوچک باشد با کلاهک هايي که در پشت آن جازده مي شود مي توان قطر مخروط را به قطر گلويي محور مرغک نزديک کرد و مته هاي دنباله استوانه اي را با استفاده از سه نظام بر روي محور قرار مي دهند.

*****

دنباله وسرمته کاربايدي سوميتومو
اين نوع سرمته براي سوراخ کاري در ماشين هاي سي ان سي با دور خيلي بالا براي سوراخ کاري دقيق و انبوه بر روي قطعه کار که متريال سختي بالايي دارند مورد استفاده قرار مي گيرد اين نوع سرمته از نوع کاربايدي و قابل سر تعويضی مي باشد و هم داراي سيستم هوا خنک و آب صاوبني مي باشد که دنباله هاي در طول هاي D1.5 وD3وD5وD8وD12مي باشد.

*****

فرز اره اي ديسکي
تيغه اين نوع فرز اره اي ديسکي به صورت ديسک (صفحه مدور) بوده و داراي دندانه مي باشد دندانه هاي اين تيغه ها نزديک به هم و يکي از بعد از ديگري و يا بصورت چهار چهار به صورت گروهي قرار دارند اين تيغه ها را مثل تيغه هاي فرز ماشينهاي فرز تيز مي کنند و به همين دليل است که اغلب آن ها را فرز اره اي ديسکي مي نامند.

*****

دنباله فرز اره اي
اين نوع ابزار به عنوان رابطي براي متصل کردن فرز اره اي به سه نظام دستگاه دريل دستي و اتومات و ستوني و هم دستگاه هاي مخصوص فرز کاري مي باشد.

*****

فرز انگشتي HSS
اين نوع ابزار به شکل فرز استوانه اي است که از جنس فولاد تندبر( فولا ابزار سازي) ساخته شده اند که تعدادي لبه برشي در پيرامون آن ايجاد شده است تنوع در اين نوع ابزار بسيار بالا مي باشد علت آن هم اين است که نمي توان يک ابزار فرز کاري را همانند يک ابزار تراشکاري به فرم هاي مختلف در آورد در عمليات فرزکاري با استفاده از تيغه فرز انگشتي HSS هر يک از لبه هاي تيغه فرز در حين گردش دوراني خود مدت کوتاهي با قطعه کار درگير بوده و براده برداري مي کنند در نوبت بعد بدون براده برداري و به صورت آزاد گردش کرده تا خنک مي شوند از اين نوع تيغه فرز انگشتي HSS مانند رنده تراش کاري که يک ابزار تک لبه است در اثر برش تحت فشار داعم قرار نميگيرند بنابراين براده برداري با آن ها سريع تر انجام مي گيرد لبه هاي برشي در اين نوع ابزار ها در سطح جانبي و سطح قاعده جلوي ابزار قرار دارند همچنين لبه هاي برشي در اين نوع ابزار ها به صورت مستقيم و يا مارپيچ طراحي و ساخته شده اند دنباله اين نوع فرز انگشتي HSS نيز مي تواند مخروطي و يا استوانه اي باشند.اصلاح هاي راست گرد و چپ گرد نيز به جهت گردش تيغ فرز انگشتي HSS براي براده برداري مربوط مي شود هنگامي که به يک تيغه فرز انگشتي HSS از لبه هاي برشي آن نگاه کنيد اگر تيغه فرز راست گرد باشد شيارهاي آن در جهت گردش عقربه هاي ساعت پيچيده شده و اگر چپ گرد باشد جهت پيچش شيار هاي آن در خلاف جهت گردش عقربه هي ساعت است.

*****

فرز انگشتي کاربايدي
اين نوع ابزار به شکل فرز استوانه اي است که از جنس کاربايدي ساخته شده اند که تعدادي لبه برشي در پيرامون آن ايجاد شده است تنوع در اين نوع ابزار بسيار بالا مي باشد علت آن هم اين است که نمي توان يک ابزار فرز کاري را همانند يک ابزار تراشکاري به فرم هاي مختلف در آورد در عمليات فرزکاري با استفاده از تيغه فرز انگشتي کاربايدي هر يک از لبه هاي تيغه فرزانگشتي کاربايدي در حين گردش دوراني خود مدت کوتاهي با قطعه کار درگير بوده و براده برداري مي کنند در نوبت بعد بدون براده برداري و به صورت آزاد گردش کرده تا خنک مي شوند از اين نوع تيغه فرز انگشتي کاربايدي مانند رنده تراش کاري که يک ابزار تک لبه است در اثر برش تحت فشار داعم قرار نميگيرند بنابراين براده برداري با آن ها سريع تر انجام مي گيرد لبه هاي برشي در اين نوع ابزار ها در سطح جانبي و سطح قاعده جلوي ابزار  قرار دارند همچنين لبه هاي برشي در اين نوع ابزار ها به صورت مستقيم و يا مارپيچ طراحي و ساخته شده اند دنباله اين نوع فرز انشگتي کاربايدي نيز مي تواند مخروطي و يا استوانه اي باشند.اصلاح هاي راست گرد و چپ گرد نيز به جهت گردش تيغ فرز انشگتی کاربايدي براي براده برداري مربوط مي شود هنگامي که به يک تيغه فرز انگشتي کاربايدي از لبه هاي برشي آن نگاه کنيد اگر تيغه فرز راست گرد باشد شيارهاي آن در جهت گردش عقربه هاي ساعت پيچيده شده و اگر چپ گرد باشد جهت پيچش شيار هاي آن در خلاف جهت گردش عقربه هي ساعت است.

*****

فرز پولکي
فرز پولکي براي شيار زني عميق و فرزکاري هاي سنگين بار جانبي طراحي مي شوند در اين ابزار جهت نيروي برشي به تناوب در چپ و راست تغيير مي کند و به همين دليل نيروي حاصل از پهلو ها خنثي مي شود چپ و راست بودن يک در ميان فرز پولکي و نيز بزرگ بودن زاويه بلبرينگي آن ها موجب مي شود که اين ابزار بتواند بدون لرزش هاي مخرب با سرو صداي زياد براده برداري سنگين و عميق تري کند و صافي سطح بهتري را نيز بر جاي بگذارد با فرز پولکي چپ و راست برش هاي آزاد رامي توان با سرعت دوران و سرعت باردهي زياد انجام داد همچنين اگر انجام عمليات متوقف شود مي توان ين ابزار را به آساني به ابزار هاي معمولي جايگزين کرد فرز پولکي هاي تيغ مستقيم براي فرز کاري جانبي شيار زني و فرز کاري راستگوشها مناسب مي باشد تيغه فرز پولکي ها اين تيغه فرزها علاوه بر لبه برنده محيطي داراي لبه برنده پيشاني نيز مي باشند از آن ها براي فرز کاري شکاف و شيار هاي عميق و جاي خار استفاده مي گردد فرز غلطکي و پولکي بزرگ را اغلب دو پارچه مي سازند يعني بدنه فرز را از فولاد معمولي و تيغه هاي آن را از فولاد هاي ابزار يا تندبر ساخته مي شود و به يک ديگر متصل مي کنند.

*****

فرز چطري
فرز چطري همانند تيغه فرز شيار تراش است با قطر هاي مختلف ولي قسمت محيطي برنده آن بر روي دنباله اي سوار شده است که دنباله اين تيغه فرز داخل فشنگي روي محور ابزارگير بصورت عمودي قرار مي گيرد و داخل قطعه کار را به فرم تي برداه برداري مي نمايد هدف از اين عمل براده برداري بيشتر ايجاد صفحه تي است که بتوان به صورت راهنما ايجاد کرد تا به ازا اين شيار تي شکل بتوان سطوح تي شکل برجسته اي را توليد کرد که با درگير نمودن آن ها بتوان بصورت خطي و دريک راستا صفحات را به روي هم حرکت داد.

*****

قلاويز
قلاويز ابزاري است که به وسيله آن مي توان داخل سوراخ ها را دنده کرد قلاويز داراي سه تا چهار شيار موازي با محور آن است که باعث ايجاد لبه هاي برنده و همزمان هدايت براده ها بخارج مي گردد شيار ها اغلب داراي سطح مقطع نيم دايره شکل هستند ولي شيار قلاويزهاي که از آن ها براي قطعات نرم (فلزات سبک) استفاده مي شود طوري ساخته شده است که ايجاد زاويه برش بزرگتري مي کند قلاويز داراي يک سر مخروطي شکل ويک بدنه استوانه اي شکل است معمولا از يک دسته قلاويز سه پارچه براي قلاويز کاري استفاده مي شود قلاويز شماره يک يا پيشرو براي شروع کار قلاويز شماره دو يا ميانرو که عمق دندانه هاي داخل سوراخ را بيشتر مي کند قلاويز شماره سه يا تکميلي که براي تکميل نمودن عمق دنده ها و پرداخت آن ها بکار مي رود و قلاويز ها به صورت هستند ميليمتري و اينچي هستند.

*****

دسته قلاويز
براي قلاويز کردن از دسته قلاويز گردان استفاده مي شود دسته قلاويز يا قلاويز گردان وسيله اي است که انتهاي چهار گوش قلاويز را داخل آن محکم بسته و قلاويز را با کمک آن مي گردانيم قلاويز گردان در دو نوع با سوراخ ثابت و سوراخ قابل تنظيم ساخته مي شود.

*****

قيراطي
قيراطي ابزاري است که براي تيز کردن سنگ هاي صنعتي و ابزار هاي با متريال هاي خيلي سخت را با قيراطي تيز مي کنند.

*****

هلدر قيراطي
ابزاري است که براي نگه داشتن ثابت قيراطي براي تراشيدن قطعه کار و يا سنگ تيزکني مي باشد.

*****

مته خزينه
مته خزينه براي انجام يکي از روش هاي براده برداري و صاف کردن و جاسازي تکيه گاه هاي سرپيچ ها و پرچ ها و پخ زدن سر سوراخ مهره ها مي باشد.در خزينه هم مثل مته حرکت دوراني و پيشروي دارد و جنس مته خزينه از فولاد تندبر (فولاد ابزار کربن دار)مي باشد و براي پليسه گيري از زوايه 60درجه و براي سر ميخ پرچ ها از زاويه 75و90 درجه و براي خزينه کاري از زاويه 90درجه استفاده مي شود.

*****

مته مرغک
براي ايجاد سوراخ جاي مرغک ها را از مته مرغک ها استفاده مي کنند.

*****

مدول
مدول داراي لبه هاي برنده روس سطح زاويه دار هستند که اين سطح زاويه دار روي محيط تيغه فرز تعبيه شده است که مي توان با درگيري آن با کار زاويه ابزار را به کار منتقل نمود بيستر براي قطعاتي که بخواهيم شيار هاي V شکل ايجاد کنيم کاربرد دارد دهانه زاويه را بيشتر از زاويه ابزار کرد.

*****

هاب
هاب مثل مدول هاي است که به هم متصل هستند و به طور همزمان همه آن ها شروع به شيار تراشي و زاويه دادن هستند و ايجاد يه چرخ دنده هستند.
مدول داراي لبه هاي برنده روس سطح زاويه دار هستند که اين سطح زاويه دار روي محيط تيغه فرز تعبيه شده است که مي توان با درگيري آن با کار زاويه ابزار را به کار منتقل نمود بيستر براي قطعاتي که بخواهيم شيار هاي V شکل ايجاد کنيم کاربرد دارد دهانه زاويه را بيشتر از زاويه ابزار کرد.

پایان.