الماس

نمایش 1–12 از 14 نتیجه

تصویر
شناسه محصول
محصول
امتیاز
قیمت
 • قیراطی پر شاخ

  الماس قیراطی پاششی  :

  نوع شکل  : گرد استوانه ای سر قیراط

  نوع نیرو محرکه : ماشینی

  رنگ محصول : طوسی

  جهت تراش : مستقیم

  سایز  : 12 میلی متر

  متریال : بدنه از فولاد ابزار سازی و نوک از الماس قیراط

 • قیراطی چپ تراش

  الماس قیراطی داخل تراشی  :

  نوع شکل  : گرد استوانه ای سر قیراط

  نوع نیرو محرکه : ماشینی

  رنگ محصول : طوسی

  جهت تراش : راست مستقیم چپ

  سایز  : مختلف سفازشی

  متریال : بدنه از فولاد ابزار سازی و نوک از الماس قیراط

 • قیراطی مستقیم سایز 10

  الماس قیراطی قطر 10 :

  نوع شکل  : گرد استوانه ای سر قیراط

  نوع نیرو محرکه : ماشینی

  رنگ محصول : طوسی

  جهت تراش : راست مستقیم چپ

  سایز  : 10 میلی متر

  متریال : بدنه از فولاد ابزار سازی و نوک از الماس قیراط

 • قیراطی راست 12

  الماس قیراطی قطر 12 :

  نوع شکل  : گرد استوانه ای سر قیراط

  نوع نیرو محرکه : ماشینی

  رنگ محصول : طوسی

  جهت تراش : راست مستقیم چپ

  سایز  : 12 میلی متر

  متریال : بدنه از فولاد ابزار سازی و نوک از الماس قیراط

 • قیراطی چپ سایز 12

  الماس قیراطی قطر 14 :

  نوع شکل  : گرد استوانه ای سر قیراط

  نوع نیرو محرکه : ماشینی

  رنگ محصول : طوسی

  جهت تراش : راست مستقیم چپ

  سایز  : 14 میلی متر

  متریال : بدنه از فولاد ابزار سازی و نوک از الماس قیراط

 • قیراطی راست 16

  الماس قیراطی قطر 16 :

  نوع شکل  : گرد استوانه ای سر قیراط

  نوع نیرو محرکه : ماشینی

  رنگ محصول : طوسی

  جهت تراش : راست مستقیم چپ

  سایز  : 16 میلی متر

  متریال : بدنه از فولاد ابزار سازی و نوک از الماس قیراط

 • قیراطی راست 16*16

  الماس قیراطی قطر 16 چهار گوش :

  نوع شکل  : چهارگوش سر قیراط

  نوع نیرو محرکه : ماشینی

  رنگ محصول : طوسی

  جهت تراش : راست مستقیم چپ

  سایز  : 16 میلی متر

  متریال : بدنه از فولاد ابزار سازی و نوک از الماس قیراط

 • قیراطی مستقیم سایز 8

  الماس قیراطی قطر 6 :

  نوع شکل  : گرد استوانه ای سر قیراط

  نوع نیرو محرکه : ماشینی

  رنگ محصول : طوسی

  جهت تراش : راست مستقیم چپ

  سایز  : 6 میلی متر

  متریال : بدنه از فولاد ابزار سازی و نوک از الماس قیراط

 • قیراطی مستقیم سایز 8

  الماس قیراطی قطر 7 :

  نوع شکل  : گرد استوانه ای سر قیراط

  نوع نیرو محرکه : ماشینی

  رنگ محصول : طوسی

  جهت تراش : راست مستقیم چپ

  سایز  : 7 میلی متر

  متریال : بدنه از فولاد ابزار سازی و نوک از الماس قیراط

 • قیراطی مستقیم سایز 8

  الماس قیراطی قطر 8 :

  نوع شکل  : گرد استوانه ای سر قیراط

  نوع نیرو محرکه : ماشینی

  رنگ محصول : طوسی

  جهت تراش : راست مستقیم چپ

  سایز  : 8 میلی متر

  متریال : بدنه از فولاد ابزار سازی و نوک از الماس قیراط

 • قیراطی مستقیم سایز 10

  الماس قیراطی قطر 9 :

  نوع شکل  : گرد استوانه ای سر قیراط

  نوع نیرو محرکه : ماشینی

  رنگ محصول : طوسی

  جهت تراش : راست مستقیم چپ

  سایز  : 9 میلی متر

  متریال : بدنه از فولاد ابزار سازی و نوک از الماس قیراط

 • قیراطی مرکز

  الماس قیراطی قطر 16  :

  نوع شکل  : گرد استوانه ای سر قیراط

  نوع نیرو محرکه : ماشینی

  رنگ محصول : طوسی

  جهت تراش : مستقیم

  سایز  : 1 میلی متر

  متریال : بدنه از فولاد ابزار سازی و نوک از الماس قیراط

نمایش 1–12 از 14 نتیجه

فیلتر ها

از آخرین بروزرسانی ها اطلاع مطلع شوید.

لطفا برای اطلاع از آخرین بروز رسانی سایت شماره خود را وارد کنید.