تیزکنی

نمایش 1–12 از 13 نتیجه

تصویر
شناسه محصول
محصول
امتیاز
قیمت
 • قیراطی پر شاخ

  الماس قیراطی پاششی  :

  نوع شکل  : گرد استوانه ای سر قیراط

  نوع نیرو محرکه : ماشینی

  رنگ محصول : طوسی

  جهت تراش : مستقیم

  سایز  : 12 میلی متر

  متریال : بدنه از فولاد ابزار سازی و نوک از الماس قیراط

 • قیراطی چپ تراش

  الماس قیراطی داخل تراشی  :

  نوع شکل  : گرد استوانه ای سر قیراط

  نوع نیرو محرکه : ماشینی

  رنگ محصول : طوسی

  جهت تراش : راست مستقیم چپ

  سایز  : مختلف سفازشی

  متریال : بدنه از فولاد ابزار سازی و نوک از الماس قیراط

 • قیراطی راست 12

  الماس قیراطی قطر 12 :

  نوع شکل  : گرد استوانه ای سر قیراط

  نوع نیرو محرکه : ماشینی

  رنگ محصول : طوسی

  جهت تراش : راست مستقیم چپ

  سایز  : 12 میلی متر

  متریال : بدنه از فولاد ابزار سازی و نوک از الماس قیراط

 • قیراطی چپ سایز 12

  الماس قیراطی قطر 14 :

  نوع شکل  : گرد استوانه ای سر قیراط

  نوع نیرو محرکه : ماشینی

  رنگ محصول : طوسی

  جهت تراش : راست مستقیم چپ

  سایز  : 14 میلی متر

  متریال : بدنه از فولاد ابزار سازی و نوک از الماس قیراط

 • قیراطی راست 16

  الماس قیراطی قطر 16 :

  نوع شکل  : گرد استوانه ای سر قیراط

  نوع نیرو محرکه : ماشینی

  رنگ محصول : طوسی

  جهت تراش : راست مستقیم چپ

  سایز  : 16 میلی متر

  متریال : بدنه از فولاد ابزار سازی و نوک از الماس قیراط

 • قیراطی راست 16*16

  الماس قیراطی قطر 16 چهار گوش :

  نوع شکل  : چهارگوش سر قیراط

  نوع نیرو محرکه : ماشینی

  رنگ محصول : طوسی

  جهت تراش : راست مستقیم چپ

  سایز  : 16 میلی متر

  متریال : بدنه از فولاد ابزار سازی و نوک از الماس قیراط

 • قیراطی مستقیم سایز 8

  الماس قیراطی قطر 6 :

  نوع شکل  : گرد استوانه ای سر قیراط

  نوع نیرو محرکه : ماشینی

  رنگ محصول : طوسی

  جهت تراش : راست مستقیم چپ

  سایز  : 6 میلی متر

  متریال : بدنه از فولاد ابزار سازی و نوک از الماس قیراط

 • قیراطی مستقیم سایز 8

  الماس قیراطی قطر 7 :

  نوع شکل  : گرد استوانه ای سر قیراط

  نوع نیرو محرکه : ماشینی

  رنگ محصول : طوسی

  جهت تراش : راست مستقیم چپ

  سایز  : 7 میلی متر

  متریال : بدنه از فولاد ابزار سازی و نوک از الماس قیراط

 • قیراطی مستقیم سایز 8

  الماس قیراطی قطر 8 :

  نوع شکل  : گرد استوانه ای سر قیراط

  نوع نیرو محرکه : ماشینی

  رنگ محصول : طوسی

  جهت تراش : راست مستقیم چپ

  سایز  : 8 میلی متر

  متریال : بدنه از فولاد ابزار سازی و نوک از الماس قیراط

 • قیراطی مستقیم سایز 10

  الماس قیراطی قطر 9 :

  نوع شکل  : گرد استوانه ای سر قیراط

  نوع نیرو محرکه : ماشینی

  رنگ محصول : طوسی

  جهت تراش : راست مستقیم چپ

  سایز  : 9 میلی متر

  متریال : بدنه از فولاد ابزار سازی و نوک از الماس قیراط

 • قیراطی مرکز

  الماس قیراطی قطر 16  :

  نوع شکل  : گرد استوانه ای سر قیراط

  نوع نیرو محرکه : ماشینی

  رنگ محصول : طوسی

  جهت تراش : مستقیم

  سایز  : 1 میلی متر

  متریال : بدنه از فولاد ابزار سازی و نوک از الماس قیراط

 • هلدر قیراطی راست تراش

  هلدر قیراطی از سایز 10 الی 16 :

  نوع شکل  : گرد استوانه ای

  نوع نیرو محرکه : ماشینی

  رنگ محصول : طوسی

  جهت تراش : راست مستقیم چپ

  سایز  : 10 الی 16 میلی متر

  متریال : فولاد ابزار سازی

نمایش 1–12 از 13 نتیجه

فیلتر ها