در حال نمایش 10 نتیجه

مته آلومنیوم سایز 90 الی 100

تومان

مته آلومنیوم سایز 90 الی 100 :

نوع شکل : مته مارپیچی

رنگ محصول : طوسی براق

نوع دنباله :  گرد

سایز : 90 الی 100 میلی متر

متریال : HSS - HSS-E

مته آلومنیوم سایز 80 الی 90

تومان

مته آلومنیوم سایز 80 الی 90 :

نوع شکل : مته مارپیچی

رنگ محصول : طوسی براق

نوع دنباله :  گرد

سایز : 80 الی 90 میلی متر

متریال : HSS - HSS-E

مته آلومنیوم سایز 70 الی 80

تومان

مته آلومنیوم سایز 70 الی 80 :

نوع شکل : مته مارپیچی

رنگ محصول : طوسی براق

نوع دنباله :  گرد

سایز : 70 الی 80 میلی متر

متریال : HSS - HSS-E

مته آلومنیوم سایز 60 الی 70

تومان

مته آلومنیوم سایز 60 الی 70 :

نوع شکل : مته مارپیچی

رنگ محصول : طوسی براق

نوع دنباله :  گرد

سایز : 60 الی 70 میلی متر

متریال : HSS - HSS-E

مته آلومنیوم سایز 50 الی 60

تومان

مته آلومنیوم سایز 50 الی 60 :

نوع شکل : مته مارپیچی

رنگ محصول : طوسی براق

نوع دنباله :  گرد

سایز : 50 الی 60 میلی متر

متریال : HSS - HSS-E

مته آلومنیوم سایز 40 الی 50

تومان

مته آلومنیوم سایز 40 الی 50 :

نوع شکل : مته مارپیچی

رنگ محصول : طوسی براق

نوع دنباله :  گرد

سایز : 40 الی 50 میلی متر

متریال : HSS - HSS-E

مته آلومنیوم سایز 30 الی 40

تومان

مته آلومنیوم سایز 30 الی 40 :

نوع شکل : مته مارپیچی

رنگ محصول : طوسی براق

نوع دنباله :  گرد

سایز : 30 الی 40 میلی متر

متریال : HSS - HSS-E

مته آلومنیوم سایز 20 الی 30

تومان

مته آلومنیوم سایز 20 الی 30 :

نوع شکل : مته مارپیچی

رنگ محصول : طوسی براق

نوع دنباله :  گرد

سایز : 20 الی 30 میلی متر

متریال : HSS - HSS-E

مته آلومنیوم سایز 10 الی 20

تومان

مته آلومنیوم سایز 10 الی 20 :

نوع شکل : مته مارپیچی

رنگ محصول : طوسی براق

نوع دنباله :  گرد

سایز : 10 الی 20 میلی متر

متریال : HSS - HSS-E

مته آلومنیوم سایز 1 الی 10

تومان

مته آلومنیوم سایز 1 الی 10 :

نوع شکل : مته مارپیچی

رنگ محصول : طوسی براق

نوع دنباله :  گرد

سایز : 1 الی 10 میلی متر

متریال : HSS - HSS-E