در حال نمایش 4 نتیجه

میکرومتر داخل سنج میله ای آسیمتو

تومان

میکرومتر داخل سنج میله ای آسیمتو :

نوع کاربرد: میکرومتر داخل سنج میله ای

نوع نمایش: ساده

دقت: 0.01 میلی متر

سایز: 50 الی 1000

کالیبراسیون:دارد

میکرومتر خارج سنج دیجیتال میله ای سری کامل 6عددی آسیمتو

تومان

میکرومتر خارج سنج دیجیتال میله ای سری کامل 6عددی آسیمتو :

نوع کاربرد: میکرومتر میله ای

نوع نمایش: دیجیتال

دقت: 0.01 میلی متر

سایز: 0 الی 600

کالیبراسیون:دارد

میکرومتر خارج سنج میله ای آسیمتو

تومان

میکرومتر خارج سنج میله ای آسیمتو :

نوع کاربرد: میکرومتر میله ای

نوع نمایش: ورنیه ای

دقت: 0.01 میلی متر

سایز: 1000 الی 2000

کالیبراسیون:دارد

میکرومتر خارج سنج میله ای سری کامل 4عددی آسیمتو

تومان

میکرومتر خارج سنج میله ای سری کامل 4 عددی آسیمتو :

نوع کاربرد: میکرومتر میله ای

نوع نمایش: ورنیه ای

دقت: 0.01 میلی متر

سایز: 0 الی 1000

کالیبراسیون:دارد