در حال نمایش 8 نتیجه

مته گازور سایز 40

مته گازور سایز 40 :

نوع شکل : مته چطری

رنگ محصول : مشکی روکش دار

نوع دنباله :  گرد

سایز : 40 میلی متر

متریال : فولاد سخت ابزار سازی با نوک سر الماس

مته گازور سایز 38

مته گازور سایز 38 :

نوع شکل : مته چطری

رنگ محصول : مشکی روکش دار

نوع دنباله :  گرد

سایز : 38 میلی متر

متریال : فولاد سخت ابزار سازی با نوک سر الماس

مته گازور سایز 35

مته گازور سایز 35 :

نوع شکل : مته چطری

رنگ محصول : مشکی روکش دار

نوع دنباله :  گرد

سایز : 35 میلی متر

متریال : فولاد سخت ابزار سازی با نوک سر الماس

مته گازور سایز 32

مته گازور سایز 32 :

نوع شکل : مته چطری

رنگ محصول : مشکی روکش دار

نوع دنباله :  گرد

سایز : 32 میلی متر

متریال : فولاد سخت ابزار سازی با نوک سر الماس

مته گازور سایز 30

مته گازور سایز 30 :

نوع شکل : مته چطری

رنگ محصول : مشکی روکش دار

نوع دنباله :  گرد

سایز : 30 میلی متر

متریال : فولاد سخت ابزار سازی با نوک سر الماس

مته گازور سایز 25

مته گازور سایز 25 :

نوع شکل : مته چطری

رنگ محصول : مشکی روکش دار

نوع دنباله :  گرد

سایز : 25 میلی متر

متریال : فولاد سخت ابزار سازی با نوک سر الماس

مته گازور سایز 22

مته گازور سایز 22 :

نوع شکل : مته چطری

رنگ محصول : مشکی روکش دار

نوع دنباله :  گرد

سایز : 22 میلی متر

متریال : فولاد سخت ابزار سازی با نوک سر الماس

مته گازور سایز 20

مته گازور سایز 20 :

نوع شکل : مته چطری

رنگ محصول : مشکی روکش دار

نوع دنباله :  گرد

سایز : 20 میلی متر

متریال : فولاد سخت ابزار سازی با نوک سر الماس