ابزار متحد

قلاویز ماشینی سایز 61 الی 70

قلاویز

قلاویز ماشینی سایز 61 الی 70 :
قلاويز ابزاري است که به وسيله آن مي توان داخل سوراخ ها را دنده کرد قلاويز داراي سه تا چهار شيار موازي با محور آن است که باعث ايجاد لبه هاي برنده و همزمان هدايت براده ها به خارج مي گردد شيار ها اغلب داراي سطح مقطع نيم دايره شکل هستند ولي شيار قلاويز هاي که از آن ها براي قطعات نرم (فلزات سبک) استفاده مي شود طوري ساخته شده است که ايجاد زاويه برش بزرگتري مي کند قلاويز داراي يک سر مخروطي شکل و يک بدنه استوانه اي شکل است معمولا از يک دسته قلاويز سه پارچه براي قلاويز کاري استفاده مي شود قلاويز شماره يک يا پيشرو براي شروع کار قلاويز شماره دو يا ميانرو که عمق دندانه هاي داخل سوراخ را بيشتر مي کند قلاويز شماره سه يا تکميلي که براي تکميل نمودن عمق دنده ها و پرداخت آن ها بکار مي رود و قلاويز ها به صورت هستند ميليمتري و اينچي هستند.

امتیاز
به این پست چند ستاره می دهید؟؟؟
[تعداد: 0 میانگین: 0]
Exit mobile version