قوانین 

مراحل های خرید محصولات ابزار متحد :

1-تماس با فروشگاه متحد جهت موجودی و قیمت کالا

2-دریافت فاکتور از فروشگاه متحد

3-واریز وجه به حساب فروشگاه متحد

4-ارسال مشخصات گیرنده به فروشگاه متحد

5-دریافت بیجک شرکت حمل و نقل محصولات