حریم خصوصی

حفظ حریم خصوصی : 

فروشگاه اینترنتی ابزار متحد تعهد می دهد تا تمامی اطلاعات اعم از نام و نام خانوادگی و نام کاربری و شماره تماس های ثابت و همراه و آدرس و کدپستی و ایمیل اطلاعات کارت های اعتباری بانکی و فاکتور خرید و کد های کوپن و تخفیفات را فقط جهت استفاده ثبت در فاکتور فروش و ارسال مرسوله به دست مشتری مورد استفاده قرار گیرد و هیچ گونه اطلاعاتی از بانک اطلاعاتی فروشگاه اینترنتی ابزار متحد فاش یا درج نمی گردد.