در حال نمایش 11 نتیجه

آچار سه نظام دستگاه تراش

تومان

آچار سه نظام دستگاه تراش :

نوع شکل : ابزار گیر

رنگ محصول : طوسی

نوع دنباله :  دستگاه

مدل : آچار سه نظام دستگاه تراش

متریال : فولاد سخت ابزار سازی

قرقری سه چهار نظام دستگاه تراش

تومان

قرقری سه چهار نظام دستگاه تراش :

نوع شکل : ابزار گیر

رنگ محصول : طوسی

نوع دنباله :  دستگاه

مدل : قرقری سه چهار نظام دستگاه تراش

متریال : فولاد سخت ابزار سازی

حلزونی سه چهار نظام دستگاه تراش

تومان

حلزونی سه چهار نظام دستگاه تراش :

نوع شکل : ابزار گیر

رنگ محصول : طوسی

نوع دنباله :  دستگاه

مدل : حلزونی سه چهار نظام دستگاه تراش

متریال : فولاد سخت ابزار سازی

پارچه چهار نظام وارو دستگاه تراش

تومان

پارچه چهار نظام وارو دستگاه تراش :

نوع شکل : ابزار گیر

رنگ محصول : طوسی

نوع دنباله :  دستگاه

مدل : پارچه چهار نظام وارو دستگاه تراش

متریال : فولاد سخت ابزار سازی

پارچه چهار نظام رو دستگاه تراش

تومان

پارچه چهار نظام رو دستگاه تراش :

نوع شکل : ابزار گیر

رنگ محصول : طوسی

نوع دنباله :  دستگاه

مدل : پارچه چهار نظام رو دستگاه تراش

متریال : فولاد سخت ابزار سازی

پارچه سه نظام وارو دستگاه تراش

تومان

پارچه سه نظام وارو دستگاه تراش :

نوع شکل : ابزار گیر

رنگ محصول : طوسی

نوع کاربرد: پارچه سه نظام وارو دستگاه تراش

مدل :سه نظام دستگاه تراش

متریال : فولاد سخت ابزار سازی

پارچه سه نظام رو دستگاه تراش

تومان

پارچه سه نظام رو دستگاه تراش :

نوع شکل : ابزار گیر

رنگ محصول : طوسی

نوع کاربرد: پارچه سه نظام دستگاه تراش رو

مدل :سه نظام دستگاه تراش

متریال : فولاد سخت ابزار سازی

دنباله سه نظام دریل

تومان

آچار سه نظام دریل :

نوع شکل : ابزار گیر

رنگ محصول : طوسی

نوع کاربرد: دنباله سه نظام دریل

متریال : فولاد سخت ابزار سازی

کلاهک سه نظام دریل

تومان

آچار سه نظام دریل :

نوع شکل : ابزار گیر

رنگ محصول : طوسی

نوع کاربرد: کلاهک

متریال : فولاد سخت ابزار سازی

آچار سه نظام دریل

تومان

آچار سه نظام دریل :

نوع شکل : ابزار گیر

رنگ محصول : طوسی

نوع کاربرد: آچار سه نظام دریل

متریال : فولاد سخت ابزار سازی

تبدیل چهارشیار به سه نظام دریل

تبدیل چهارشیار به سه نظام دریل :

نوع شکل : ابزار گیر

رنگ محصول : طوسی

نوع دنباله :  چهارشیار به دنباله سه نظام

متریال : فولاد سخت ابزار سازی