در حال نمایش 5 نتیجه

سه نظام دریل آچاری صنعتی 5-20

سه نظام دریل آچاری صنعتی5-20 :

نوع شکل : ابزار گیر

رنگ محصول : مشکی

نوع دنباله :  مورس 2

مدل :آچاری صنعتی

متریال : فولاد سخت  ابزار سازی

سه نظام دریل آچاری صنعتی 1-16

تومان

سه نظام دریل آچاری صنعتی 1-16 :

نوع شکل : ابزار گیر

رنگ محصول : مشکی

نوع دنباله :  مورس 2

مدل :آچاری صنعتی

متریال : فولاد سخت  ابزار سازی

سه نظام دریل آچاری صنعتی 3-16

تومان

سه نظام دریل آچاری صنعتی 3-16 :

نوع شکل : ابزار گیر

رنگ محصول : مشکی

نوع دنباله :  مورس 2

مدل :آچاری صنعتی

متریال : فولاد سخت  ابزار سازی

سه نظام دریل آچاری صنعتی 1-13

سه نظام دریل آچاری صنعتی 1-13 :

نوع شکل : ابزار گیر

رنگ محصول : مشکی

نوع دنباله :  مورس 2

مدل :آچاری صنعتی

متریال : فولاد سخت  ابزار سازی

سه نظام دریل آچاری صنعتی 1-10

سه نظام دریل آچاری صنعتی 1-10 :

نوع شکل : ابزار گیر

رنگ محصول : مشکی

نوع دنباله :  مورس 2

مدل :آچاری صنعتی

متریال : فولاد سخت  ابزار سازی