نمایش 1–12 از 20 نتیجه

گرد بر استیل بر سایز 200 الی 210

تومان

گردبر استیل بر سایز 200 الی 210 :

نوع شکل : گرد دایره ای و مارپیچی شیار دار

رنگ محصول : طوسی روکش دار

نوع دنباله :  رابط دستگاه مگنتی

سایز : 200 الی 210 میلی متر

متریال : HSS- HSS-E

گرد بر استیل بر سایز 190 الی 200

تومان

گردبر استیل بر سایز 190 الی 200 :

نوع شکل : گرد دایره ای و مارپیچی شیار دار

رنگ محصول : طوسی روکش دار

نوع دنباله :  رابط دستگاه مگنتی

سایز : 190 الی 200 میلی متر

متریال : HSS- HSS-E

گرد بر استیل بر سایز 180 الی 190

تومان

گردبر استیل بر سایز 180 الی 190 :

نوع شکل : گرد دایره ای و مارپیچی شیار دار

رنگ محصول : طوسی روکش دار

نوع دنباله :  رابط دستگاه مگنتی

سایز : 180 الی 190 میلی متر

متریال : HSS- HSS-E

گرد بر استیل بر سایز 170 الی 180

تومان

گردبر استیل بر سایز 170 الی 180 :

نوع شکل : گرد دایره ای و مارپیچی شیار دار

رنگ محصول : طوسی روکش دار

نوع دنباله :  رابط دستگاه مگنتی

سایز : 170 الی 180 میلی متر

متریال : HSS- HSS-E

گرد بر استیل بر سایز 160 الی 170

تومان

گردبر استیل بر سایز 160 الی 170 :

نوع شکل : گرد دایره ای و مارپیچی شیار دار

رنگ محصول : طوسی روکش دار

نوع دنباله :  رابط دستگاه مگنتی

سایز : 160 الی 170 میلی متر

متریال : HSS- HSS-E

گرد بر استیل بر سایز 150 الی 160

تومان

گردبر استیل بر سایز 150 الی 160 :

نوع شکل : گرد دایره ای و مارپیچی شیار دار

رنگ محصول : طوسی روکش دار

نوع دنباله :  رابط دستگاه مگنتی

سایز : 150 الی 160 میلی متر

متریال : HSS- HSS-E

گرد بر استیل بر سایز 140 الی 150

تومان

گردبر استیل بر سایز 140 الی 150 :

نوع شکل : گرد دایره ای و مارپیچی شیار دار

رنگ محصول : طوسی روکش دار

نوع دنباله :  رابط دستگاه مگنتی

سایز : 140 الی 150 میلی متر

متریال : HSS- HSS-E

گرد بر استیل بر سایز 130 الی 140

تومان

گردبر استیل بر سایز 130 الی 140 :

نوع شکل : گرد دایره ای و مارپیچی شیار دار

رنگ محصول : طوسی روکش دار

نوع دنباله :  رابط دستگاه مگنتی

سایز : 130 الی 140 میلی متر

متریال : HSS- HSS-E

گرد بر استیل بر سایز 120 الی 130

تومان

گردبر استیل بر سایز 120 الی 130 :

نوع شکل : گرد دایره ای و مارپیچی شیار دار

رنگ محصول : طوسی روکش دار

نوع دنباله :  رابط دستگاه مگنتی

سایز : 120 الی 130 میلی متر

متریال : HSS- HSS-E

گرد بر استیل بر سایز 110 الی 120

تومان

گردبر استیل بر سایز 110 الی 120 :

نوع شکل : گرد دایره ای و مارپیچی شیار دار

رنگ محصول : طوسی روکش دار

نوع دنباله :  رابط دستگاه مگنتی

سایز : 110 الی 120 میلی متر

متریال : HSS- HSS-E

گرد بر استیل بر سایز 100 الی 110

تومان

گردبر استیل بر سایز 100 الی 110 :

نوع شکل : گرد دایره ای و مارپیچی شیار دار

رنگ محصول : طوسی روکش دار

نوع دنباله :  رابط دستگاه مگنتی

سایز : 100 الی 110 میلی متر

متریال : HSS- HSS-E

گرد بر استیل بر سایز 90 الی 100

تومان

گردبر استیل بر سایز 90 الی 100 :

نوع شکل : گرد دایره ای و مارپیچی شیار دار

رنگ محصول : طوسی روکش دار

نوع دنباله :  رابط دستگاه مگنتی

سایز : 90 الی 100 میلی متر

متریال : HSS- HSS-E