نمایش 1–12 از 20 نتیجه

گردبر آهن سایز 200 الی 210

تومان

گردبر آهن سایز 200 الی 210:

نوع شکل : گرد دایره ای

رنگ محصول : مشکی روکش دار

نوع دنباله :  رابط شش گوش

سایز : 200 الی 210 میلی متر

متریال : فولاد سخت آبکاری شده ابزار سازی

گردبر آهن سایز 190 الی 200

تومان

گردبر آهن سایز 190 الی 200:

نوع شکل : گرد دایره ای

رنگ محصول : مشکی روکش دار

نوع دنباله :  رابط شش گوش

سایز : 190 الی 200 میلی متر

متریال : فولاد سخت آبکاری شده ابزار سازی

گردبر آهن سایز 180 الی 190

تومان

گردبر آهن سایز 180 الی 190:

نوع شکل : گرد دایره ای

رنگ محصول : مشکی روکش دار

نوع دنباله :  رابط شش گوش

سایز : 180 الی 190 میلی متر

متریال : فولاد سخت آبکاری شده ابزار سازی

گردبر آهن سایز 170 الی 180

تومان

گردبر آهن سایز 170 الی 180:

نوع شکل : گرد دایره ای

رنگ محصول : مشکی روکش دار

نوع دنباله :  رابط شش گوش

سایز : 170 الی 180 میلی متر

متریال : فولاد سخت آبکاری شده ابزار سازی

گردبر آهن سایز 160 الی 170

تومان

گردبر آهن سایز 160 الی 170:

نوع شکل : گرد دایره ای

رنگ محصول : مشکی روکش دار

نوع دنباله :  رابط شش گوش

سایز : 160 الی 170 میلی متر

متریال : فولاد سخت آبکاری شده ابزار سازی

گردبر آهن سایز 150 الی 160

تومان

گردبر آهن سایز 150 الی 160:

نوع شکل : گرد دایره ای

رنگ محصول : مشکی روکش دار

نوع دنباله :  رابط شش گوش

سایز : 150 الی 160 میلی متر

متریال : فولاد سخت آبکاری شده ابزار سازی

گردبر آهن سایز 140 الی 150

تومان

گردبر آهن سایز 140 الی 150:

نوع شکل : گرد دایره ای

رنگ محصول : مشکی روکش دار

نوع دنباله :  رابط شش گوش

سایز : 140 الی 150 میلی متر

متریال : فولاد سخت آبکاری شده ابزار سازی

گردبر آهن سایز 130 الی 140

تومان

گردبر آهن سایز 130 الی 140:

نوع شکل : گرد دایره ای

رنگ محصول : مشکی روکش دار

نوع دنباله :  رابط شش گوش

سایز : 130 الی 140 میلی متر

متریال : فولاد سخت آبکاری شده ابزار سازی

گردبر آهن سایز 120 الی 130

تومان

گردبر آهن سایز 120 الی 130:

نوع شکل : گرد دایره ای

رنگ محصول : مشکی روکش دار

نوع دنباله :  رابط شش گوش

سایز : 120 الی 130 میلی متر

متریال : فولاد سخت آبکاری شده ابزار سازی

گردبر آهن سایز 110 الی 120

تومان

گردبر آهن سایز 110 الی 120:

نوع شکل : گرد دایره ای

رنگ محصول : مشکی روکش دار

نوع دنباله :  رابط شش گوش

سایز : 110 الی 120 میلی متر

متریال : فولاد سخت آبکاری شده ابزار سازی

گردبر آهن سایز 100 الی 110

تومان

گردبر آهن سایز 100 الی 110:

نوع شکل : گرد دایره ای

رنگ محصول : مشکی روکش دار

نوع دنباله :  رابط شش گوش

سایز : 100 الی 110 میلی متر

متریال : فولاد سخت آبکاری شده ابزار سازی

گردبر آهن سایز 90 الی 100

تومان

گردبر آهن سایز 90 الی 100:

نوع شکل : گرد دایره ای

رنگ محصول : مشکی روکش دار

نوع دنباله :  رابط شش گوش

سایز : 90 الی 100 میلی متر

متریال : فولاد سخت آبکاری شده ابزار سازی