نمایش 1–12 از 21 نتیجه

گردبر چوب سایز 200 الی 210

تومان

گردبر چوب سایز 200 الی 210 :

نوع شکل : گرد دایره ای

رنگ محصول : قرمز روکش دار

نوع دنباله :  رابط شش گوش

سایز : 200 الی 210 میلی متر

متریال : فولاد سخت آبکاری شده ابزار سازی

گردبر چوب سایز 190 الی 200

تومان

گردبر چوب سایز 190 الی 200 :

نوع شکل : گرد دایره ای

رنگ محصول : قرمز روکش دار

نوع دنباله :  رابط شش گوش

سایز : 190 الی 200 میلی متر

متریال : فولاد سخت آبکاری شده ابزار سازی

گردبر چوب سایز 180 الی 190

تومان

گردبر چوب سایز 180 الی 190 :

نوع شکل : گرد دایره ای

رنگ محصول : قرمز روکش دار

نوع دنباله :  رابط شش گوش

سایز : 180 الی 190 میلی متر

متریال : فولاد سخت آبکاری شده ابزار سازی

گردبر چوب سایز 170 الی 180

تومان

گردبر چوب سایز 170 الی 180 :

نوع شکل : گرد دایره ای

رنگ محصول : قرمز روکش دار

نوع دنباله :  رابط شش گوش

سایز : 170 الی 180 میلی متر

متریال : فولاد سخت آبکاری شده ابزار سازی

گردبر چوب سایز 160 الی 170

تومان

گردبر چوب سایز 160 الی 170 :

نوع شکل : گرد دایره ای

رنگ محصول : قرمز روکش دار

نوع دنباله :  رابط شش گوش

سایز : 160 الی 170 میلی متر

متریال : فولاد سخت آبکاری شده ابزار سازی

گردبر چوب سایز 150 الی 160

تومان

گردبر چوب سایز 150 الی 160 :

نوع شکل : گرد دایره ای

رنگ محصول : قرمز روکش دار

نوع دنباله :  رابط شش گوش

سایز : 150 الی 160 میلی متر

متریال : فولاد سخت آبکاری شده ابزار سازی

گردبر چوب سایز 140 الی 150

تومان

گردبر چوب سایز 140 الی 150 :

نوع شکل : گرد دایره ای

رنگ محصول : قرمز روکش دار

نوع دنباله :  رابط شش گوش

سایز : 140 الی 150 میلی متر

متریال : فولاد سخت آبکاری شده ابزار سازی

گردبر چوب سایز 130 الی 140

تومان

گردبر چوب سایز 130 الی 140 :

نوع شکل : گرد دایره ای

رنگ محصول : قرمز روکش دار

نوع دنباله :  رابط شش گوش

سایز : 130 الی 140 میلی متر

متریال : فولاد سخت آبکاری شده ابزار سازی

گردبر چوب سایز 120 الی 130

تومان

گردبر چوب سایز 120 الی 130 :

نوع شکل : گرد دایره ای

رنگ محصول : قرمز روکش دار

نوع دنباله :  رابط شش گوش

سایز : 120 الی 130 میلی متر

متریال : فولاد سخت آبکاری شده ابزار سازی

گردبر چوب سایز 110 الی 120

تومان

گردبر چوب سایز 110 الی 120 :

نوع شکل : گرد دایره ای

رنگ محصول : قرمز روکش دار

نوع دنباله :  رابط شش گوش

سایز : 110 الی 120 میلی متر

متریال : فولاد سخت آبکاری شده ابزار سازی

گردبر چوب سایز 90 الی 100

تومان

گردبر چوب سایز 90 الی 100 :

نوع شکل : گرد دایره ای

رنگ محصول : قرمز روکش دار

نوع دنباله :  رابط شش گوش

سایز : 90 الی 100 میلی متر

متریال : فولاد سخت آبکاری شده ابزار سازی

گردبر چوب سایز 100 الی 110

تومان

گردبر چوب سایز 100 الی 110 :

نوع شکل : گرد دایره ای

رنگ محصول : قرمز روکش دار

نوع دنباله :  رابط شش گوش

سایز : 100 الی 110 میلی متر

متریال : فولاد سخت آبکاری شده ابزار سازی