در حال نمایش 5 نتیجه

مته چهارشیار سایز  40

مته چهارشیار سایز 40 :

نوع شکل : مته مارپیچ

رنگ محصول : طوسی

نوع دنباله :  چهار شیار

سایز :  40 میلی متر

متریال : فولاد سخت ابزار سازی با سر الماس

مته چهارشیار سایز 30 الی 40

تومان

مته چهارشیار سایز 30 الی 40 :

نوع شکل : مته مارپیچ

رنگ محصول : طوسی

نوع دنباله :  چهار شیار

سایز : 30 الی 40 میلی متر

متریال : فولاد سخت ابزار سازی با سر الماس

مته چهارشیار سایز 20 الی 30

تومان

مته چهارشیار سایز 20 الی 30 :

نوع شکل : مته مارپیچ

رنگ محصول : طوسی

نوع دنباله :  چهار شیار

سایز : 20 الی 30 میلی متر

متریال : فولاد سخت ابزار سازی با سر الماس

مته چهارشیار سایز 10 الی 20

تومان

مته چهارشیار سایز 10 الی 20 :

نوع شکل : مته مارپیچ

رنگ محصول : طوسی

نوع دنباله :  چهار شیار

سایز : 10 الی 20 میلی متر

متریال : فولاد سخت ابزار سازی با سر الماس

مته چهارشیار سایز 6 الی 8

تومان

مته چهارشیار سایز 6 الی 8 :

نوع شکل : مته مارپیچ

رنگ محصول : طوسی

نوع دنباله :  چهار شیار

سایز : 6 الی 9 میلی متر

متریال : فولاد سخت ابزار سازی با سر الماس