نمایش 1–12 از 16 نتیجه

مته شیشه سایز 2 الی 10

تومان

مته شیشه سایز 2 الی 10 :

نوع شکل : سر گرد خالی با دنباله ته گرد

رنگ محصول : طوسی

نوع دنباله : ته گرد

سایز : 2 الی 10 میلی متر

متریال : پودر الماسه

مته شیشه سایز 140 الی 150

تومان

مته شیشه سایز 140 الی 150 :

نوع شکل : سر گرد خالی با دنباله ته گرد

رنگ محصول : طوسی

نوع دنباله : ته گرد

سایز : 140 الی 150 میلی متر

متریال : پودر الماسه

مته شیشه سایز 130 الی 140

تومان

مته شیشه سایز 130 الی 140 :

نوع شکل : سر گرد خالی با دنباله ته گرد

رنگ محصول : طوسی

نوع دنباله : ته گرد

سایز : 130 الی 140 میلی متر

متریال : پودر الماسه

مته شیشه سایز 120 الی 130

تومان

مته شیشه سایز 120 الی 130 :

نوع شکل : سر گرد خالی با دنباله ته گرد

رنگ محصول : طوسی

نوع دنباله : ته گرد

سایز : 120 الی 130 میلی متر

متریال : پودر الماسه

مته شیشه سایز 110 الی 120

تومان

مته شیشه سایز 110 الی 120 :

نوع شکل : سر گرد خالی با دنباله ته گرد

رنگ محصول : طوسی

نوع دنباله : ته گرد

سایز : 110 الی 120 میلی متر

متریال : پودر الماسه

مته شیشه سایز 100 الی 110

تومان

مته شیشه سایز 100 الی 110 :

نوع شکل : سر گرد خالی با دنباله ته گرد

رنگ محصول : طوسی

نوع دنباله : ته گرد

سایز : 100 الی 110 میلی متر

متریال : پودر الماسه

مته شیشه سایز 91 الی 100

تومان

مته شیشه سایز 91 الی 100 :

نوع شکل : سر گرد خالی با دنباله ته گرد

رنگ محصول : طوسی

نوع دنباله : ته گرد

سایز : 91 الی 100 میلی متر

متریال : پودر الماسه

مته شیشه سایز 81 الی 90

تومان

مته شیشه سایز 81 الی 90 :

نوع شکل : سر گرد خالی با دنباله ته گرد

رنگ محصول : طوسی

نوع دنباله : ته گرد

سایز : 81 الی 90 میلی متر

متریال : پودر الماسه

مته شیشه سایز 71 الی 80

تومان

مته شیشه سایز 71 الی 80 :

نوع شکل : سر گرد خالی با دنباله ته گرد

رنگ محصول : طوسی

نوع دنباله : ته گرد

سایز : 71 الی 80 میلی متر

متریال : پودر الماسه

مته شیشه سایز 61 الی 70

تومان

مته شیشه سایز 61 الی 70 :

نوع شکل : سر گرد خالی با دنباله ته گرد

رنگ محصول : طوسی

نوع دنباله : ته گرد

سایز : 61 الی 70 میلی متر

متریال : پودر الماسه

مته شیشه سایز 51 الی 60

تومان

مته شیشه سایز 51 الی 60 :

نوع شکل : سر گرد خالی با دنباله ته گرد

رنگ محصول : طوسی

نوع دنباله : ته گرد

سایز : 51 الی 60 میلی متر

متریال : پودر الماسه

مته شیشه سایز 41 الی 50

تومان

مته شیشه سایز 41 الی 50 :

نوع شکل : سر گرد خالی با دنباله ته گرد

رنگ محصول : طوسی

نوع دنباله : ته گرد

سایز : 41 الی 50 میلی متر

متریال : پودر الماسه