در حال نمایش 11 نتیجه

مته مرغک سایز 10  روسی

تومان

مته مرغک سایز 10 روسی :

نوع شکل  : گرد استوانه ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

سایز  : 10

متریال : HSS - HSS-E - HSS-CO - CARBIDE

مته مرغک سایز 8  روسی

تومان

مته مرغک سایز 8 روسی :

نوع شکل  : گرد استوانه ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

سایز  : 8

متریال : HSS - HSS-E - HSS-CO - CARBIDE

مته مرغک سایز 6.3  روسی

تومان

مته مرغک سایز 6.3 روسی :

نوع شکل  : گرد استوانه ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

سایز  : 6.3

متریال : HSS - HSS-E - HSS-CO - CARBIDE

مته مرغک سایز 5  روسی

تومان

مته مرغک سایز 5 روسی :

نوع شکل  : گرد استوانه ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

سایز  : 5

متریال : HSS - HSS-E - HSS-CO - CARBIDE

مته مرغک سایز 4  روسی

تومان

مته مرغک سایز 4 روسی :

نوع شکل  : گرد استوانه ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

سایز  : 4

متریال : HSS - HSS-E - HSS-CO - CARBIDE

مته مرغک سایز 3.15  روسی

تومان

مته مرغک سایز 3.15 روسی :

نوع شکل  : گرد استوانه ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

سایز  : 3.15

متریال : HSS - HSS-E - HSS-CO - CARBIDE

مته مرغک سایز 2.5  روسی

تومان

مته مرغک سایز 2.5 روسی :

نوع شکل  : گرد استوانه ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

سایز  : 2.5

متریال : HSS - HSS-E - HSS-CO - CARBIDE

مته مرغک سایز 2  روسی

مته مرغک سایز 2 روسی :

نوع شکل  : گرد استوانه ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

سایز  : 2

متریال : HSS - HSS-E - HSS-CO - CARBIDE

مته مرغک سایز 1.6  روسی

تومان

مته مرغک سایز 1.6 روسی :

نوع شکل  : گرد استوانه ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

سایز  : 1.6

متریال : HSS - HSS-E - HSS-CO - CARBIDE

مته مرغک سایز 1  روسی

تومان

مته مرغک سایز 1 روسی :

نوع شکل  : گرد استوانه ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

سایز  : 1

متریال : HSS - HSS-E - HSS-CO - CARBIDE