نمایش 1–12 از 27 نتیجه

سرمته روسی سفید سایز 25 الی 30

تومان

سرمته روسی سفید سایز 25 الی 30 :

نوع شکل : سر مته ای شکل

رنگ: سفید براق

جهت: راست  گرد

متریال : HSS P6M5

سایز ابعاد :  25 الی 30 میلی متر

ساخت : روسیه

سرمته روسی طلایی سایز 25 الی 30

تومان

سرمته روسی طلایی سایز 25 الی 30 :

نوع شکل : سر مته ای شکل

رنگ: طلایی براق

جهت: راست  گرد

متریال : HSS P6M5

سایز ابعاد :  25 الی 30 میلی متر

ساخت : روسیه

سرمته روسی سفید سایز 30 الی 40

تومان

سرمته روسی سفید سایز 30 الی 40 :

نوع شکل : سر مته ای شکل

رنگ: سفید براق

جهت: راست  گرد

متریال : HSS P6M5

سایز ابعاد :  30 الی 40 میلی متر

ساخت : روسیه

سرمته روسی طلایی سایز 30 الی 40

تومان

سرمته روسی طلایی سایز 30 الی 40 :

نوع شکل : سر مته ای شکل

رنگ: طلایی براق

جهت: راست  گرد

متریال : HSS P6M5

سایز ابعاد :  30 الی 40 میلی متر

ساخت : روسیه

سرمته روسی سفید سایز 40 الی 50

تومان

سرمته روسی سفید سایز 40 الی 50:

نوع شکل : سر مته ای شکل

رنگ: سفید براق

جهت: راست  گرد

متریال : HSS P6M5

سایز ابعاد :  40 الی 50 میلی متر

ساخت : روسیه

سرمته روسی طلایی سایز 40 الی 50

تومان

سرمته روسی طلایی سایز 40 الی 50 :

نوع شکل : سر مته ای شکل

رنگ: طلایی براق

جهت: راست  گرد

متریال : HSS P6M5

سایز ابعاد :  40 الی 50 میلی متر

ساخت : روسیه

سرمته روسی سفید سایز 50 الی 60

تومان

سرمته روسی سفید سایز 50 الی 60 :

نوع شکل : سر مته ای شکل

رنگ: سفید براق

جهت: راست  گرد

متریال : HSS P6M5

سایز ابعاد :  50 الی 60 میلی متر

ساخت : روسیه

سرمته روسی طلایی سایز 50 الی 60

تومان

سرمته روسی طلایی سایز 50 الی 60 :

نوع شکل : سر مته ای شکل

رنگ: طلایی براق

جهت: راست  گرد

متریال : HSS P6M5

سایز ابعاد :  50 الی 60 میلی متر

ساخت : روسیه

سرمته روسی طلایی سایز 60 الی 70

تومان

سرمته روسی طلایی سایز 60 الی 70 :

نوع شکل : سر مته ای شکل

رنگ: طلایی براق

جهت: راست  گرد

متریال : HSS P6M5

سایز ابعاد :  60 الی 70 میلی متر

ساخت : روسیه

سرمته روسی سفید سایز 60 الی 70

تومان

سرمته روسی سفید سایز 60 الی 70 :

نوع شکل : سر مته ای شکل

رنگ: سفید براق

جهت: راست  گرد

متریال : HSS P6M5

سایز ابعاد :  60 الی 70 میلی متر

ساخت : روسیه

سرمته روسی سفید سایز 70 الی 80

تومان

سرمته روسی سفید سایز 70 الی 80 :

نوع شکل : سر مته ای شکل

رنگ: سفید براق

جهت: راست  گرد

متریال : HSS P6M5

سایز ابعاد :  70 الی 80 میلی متر

ساخت : روسیه

سرمته روسی طلایی سایز 70 الی 80

تومان

سرمته روسی طلایی سایز 70 الی 80 :

نوع شکل : سر مته ای شکل

رنگ: طلایی براق

جهت: راست  گرد

متریال : HSS P6M5

سایز ابعاد :  70 الی 80 میلی متر

ساخت : روسیه