در حال نمایش 3 نتیجه

ضخامت سنج دیجیتال جیبی آسیمتو

تومان

ضخامت سنج دیجیتال جیبی آسیمتو :

نوع کاربرد: ضخامت سنج دیجیتال جیبی

نوع نمایش: دیجیتال

دقت : 0.01

کورس : 25-0

کالیبراسیون:دارد

ضخامت سنج دیجیتال آسیمتو

تومان

ضخامت سنج دیجیتال آسیمتو :

نوع کاربرد: ضخامت سنج دیجیتال

نوع نمایش: دیجیتال

دقت : 0.01-0.001

کورس : 10-0

کالیبراسیون:دارد

ضخامت سنج ساعتی آسیمتو

تومان

ضخامت سنج ساعتی آسیمتو :

نوع کاربرد: ضخامت سنج ساعتی

نوع نمایش: ساعتی

دقت : 0.01

کورس : 10-0

کالیبراسیون:دارد