برقو

نمایش 1–12 از 44 نتیجه

تصویر
شناسه محصول
محصول
امتیاز
قیمت
 • برقو دستی سایز کوچک روسی

  برقو دستی سایز 10 الی 20 : 

  نوع شکل: مته ای با لقمه های برنده

  رنگ : بدنه و لقمه طوسی و قفل های مشکی

  مدل: دستی

  دنباله : چهار گوش

  نوع نیرو محرکه : دست

  سایز پیش مته: 9 الی 19 میلی متر

  سوراخ: 10 الی 20 میلی متر

  متریال : HSS P6M5

  ساخت : روسیه

 • برقو دستی سایز متوسط روسی
  شناسه محصول : 5000

  برقو دستی سایز 20 الی 30 : 

  نوع شکل: مته ای با لقمه های برنده

  رنگ : بدنه و لقمه طوسی و قفل های مشکی

  مدل: دستی

  دنباله : چهار گوش

  نوع نیرو محرکه : دست

  سایز پیش مته: 19 الی 28 میلی متر

  سوراخ: 20 الی 30 میلی متر

  متریال : HSS P6M5

  ساخت : روسیه

 • برقو دستی سایز کوچک روسی

  برقو دستی سایز 3 الی 10 : 

  نوع شکل: مته ای با لقمه های برنده

  رنگ : بدنه و لقمه طوسی و قفل های مشکی

  مدل: دستی

  دنباله : چهار گوش

  نوع نیرو محرکه : دست

  سایز پیش مته: 2 الی 8 میلی متر

  سوراخ: 3 الی 9 میلی متر

  متریال : HSS P6M5

  ساخت : روسیه

 • برقو دستی سایز بزرگ روسی

  برقو دستی سایز 30 الی 40 : 

  نوع شکل: مته ای با لقمه های برنده

  رنگ : بدنه و لقمه طوسی و قفل های مشکی

  مدل: دستی

  دنباله : چهار گوش

  نوع نیرو محرکه : دست

  سایز پیش مته: 29 الی 39 میلی متر

  سوراخ: 30 الی 40 میلی متر

  متریال : HSS P6M5

  ساخت : روسیه

 • برقو دستی روسی

  برقو دستي ها :

  از سايزهاي 3 الي 40 میلیمتر مي باشند و با تلرانس هاي H9 . H8 . H7 مي باشد.
  برقو دستي داراي دنباله استوانه اي با انتهاي چهار  گوش براي درگيري با دسته برقو مي باشد براي هدايت آن ها و تامين حرکت دوراني از دسته برقو استفاده مي شود.

 • برقو دستی سایز بزرگ روسی

  برقو کونیک سایز 10-8 :

  نوع شکل: مته ای با لقمه های برنده

  رنگ : بدنه و لقمه طوسی و قفل های مشکی

  مدل: کونیک

  دنباله : چهار گوش

  نوع نیرو محرکه : دستگاه برقو کاری

  سایز پیش مته: 7 میلی متر

  سوراخ: 10-8 میلی متر

  متریال : HSS P6M5

  ساخت : روسیه

 • برقو دستی سایز بزرگ روسی

  برقو کونیک سایز 12-10 :

  نوع شکل: مته ای با لقمه های برنده

  رنگ : بدنه و لقمه طوسی و قفل های مشکی

  مدل: کونیک

  دنباله : چهار گوش

  نوع نیرو محرکه : دستگاه برقو کاری

  سایز پیش مته: 9 میلی متر

  سوراخ: 12-10 میلی متر

  متریال : HSS P6M5

  ساخت : روسیه

 • برقو دستی سایز بزرگ روسی

  برقو کونیک سایز 13-12 :

  نوع شکل: مته ای با لقمه های برنده

  رنگ : بدنه و لقمه طوسی و قفل های مشکی

  مدل: کونیک

  دنباله : چهار گوش

  نوع نیرو محرکه : دستگاه برقو کاری

  سایز پیش مته: 11 میلی متر

  سوراخ: 13-12 میلی متر

  متریال : HSS P6M5

  ساخت : روسیه

 • برقو دستی سایز بزرگ روسی

  برقو کونیک سایز 15-13 :

  نوع شکل: مته ای با لقمه های برنده

  رنگ : بدنه و لقمه طوسی و قفل های مشکی

  مدل: کونیک

  دنباله : چهار گوش

  نوع نیرو محرکه : دستگاه برقو کاری

  سایز پیش مته: 12 میلی متر

  سوراخ: 15-13 میلی متر

  متریال : HSS P6M5

  ساخت : روسیه

 • برقو دستی سایز بزرگ روسی

  برقو کونیک سایز 19-15 :

  نوع شکل: مته ای با لقمه های برنده

  رنگ : بدنه و لقمه طوسی و قفل های مشکی

  مدل: کونیک

  دنباله : چهار گوش

  نوع نیرو محرکه : دستگاه برقو کاری

  سایز پیش مته: 14 میلی متر

  سوراخ: 19-15 میلی متر

  متریال : HSS P6M5

  ساخت : روسیه

 • برقو دستی سایز بزرگ روسی

  برقو کونیک سایز 26-19 :

  نوع شکل: مته ای با لقمه های برنده

  رنگ : بدنه و لقمه طوسی و قفل های مشکی

  مدل: کونیک

  دنباله : چهار گوش

  نوع نیرو محرکه : دستگاه برقو کاری

  سایز پیش مته: 18 میلی متر

  سوراخ: 26-19 میلی متر

  متریال : HSS P6M5

  ساخت : روسیه

 • برقو دستی سایز بزرگ روسی

  برقو کونیک سایز 3-2 :

  نوع شکل: مته ای با لقمه های برنده

  رنگ : بدنه و لقمه طوسی و قفل های مشکی

  مدل: کونیک

  دنباله : چهار گوش

  نوع نیرو محرکه : دستگاه برقو کاری

  سایز پیش مته: 1 میلی متر

  سوراخ: 3-2 میلی متر

  متریال : HSS P6M5

  ساخت : روسیه

نمایش 1–12 از 44 نتیجه

فیلتر ها