نمایش 1–12 از 15 نتیجه

پیچ زیر سری قالب سازی ساخت ایتالیایی

تومان

پیچ زیر سری قالب سازی ساخت ایتالیایی :

نوع قطعه قالب سازی : پیچ

مدل : زیر سری

سایز : 25-50-70

ساخت کشور : ایتالیایی

پیچ زیر سری قالب سازی ساخت چین

تومان

پیچ زیر سری قالب سازی ساخت چین :

نوع قطعه قالب سازی : پیچ

مدل : زیر سری

سایز : 25-50-70

ساخت کشور : چین

پیچ زیر سری قالب سازی ساخت ایران

تومان

پیچ زیر سری قالب سازی ساخت ایران :

نوع قطعه قالب سازی : پیچ

مدل : زیر سری

سایز : 25-50-70

ساخت کشور : ایران

پیچ تی روبند قالب سازی ساخت ایتالیایی

تومان

پیچ تی روبند قالب سازی ساخت ایتالیایی :

نوع قطعه قالب سازی : پیچ

مدل : تی روبند

سایز : 4-5-6-8-10-16-20-24

ساخت کشور : ایتالیایی

پیچ تی روبند قالب سازی ساخت چین

تومان

پیچ تی روبند قالب سازی ساخت چین :

نوع قطعه قالب سازی : پیچ

مدل : تی روبند

سایز : 4-5-6-8-10-16-20-24

ساخت کشور : چین

پیچ تی روبند قالب سازی ساخت ایران

تومان

پیچ تی روبند قالب سازی ساخت ایران :

نوع قطعه قالب سازی : پیچ

مدل : تی روبند

سایز : 4-5-6-8-10-16-20-24

ساخت کشور : ایران

پیچ ساچمه ای قالب سازی ساخت ایتالیایی

تومان

پیچ ساچمه ای قالب سازی ساخت ایتالیایی :

نوع قطعه قالب سازی : پیچ

مدل : ساچمه ای

سایز : 4-5-6-8-10-16-20-24

ساخت کشور : ایتالیایی

پیچ ساچمه ای قالب سازی ساخت چین

تومان

پیچ ساچمه ای قالب سازی ساخت چین :

نوع قطعه قالب سازی : پیچ

مدل : ساچمه ای

سایز : 4-5-6-8-10-16-20-24

ساخت کشور : چین

پیچ ساچمه ای قالب سازی ساخت ایران

تومان

پیچ ساچمه ای قالب سازی ساخت ایران :

نوع قطعه قالب سازی : پیچ

مدل : ساچمه ای

سایز : 4-5-6-8-10-16-20-24

ساخت کشور : ایران

پیچ روبند دوسر قالب سازی ساخت ایتالیایی

تومان

پیچ روبند دوسر قالب سازی ساخت ایتالیایی :

نوع قطعه قالب سازی : پیچ

مدل : روبند دوسر

سایز : 8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30

ساخت کشور : ایتالیایی

پیچ روبند دوسر قالب سازی ساخت چین

تومان

پیچ روبند دوسر قالب سازی ساخت چین :

نوع قطعه قالب سازی : پیچ

مدل : روبند دوسر

سایز : 8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30

ساخت کشور : چین

پیچ روبند دوسر قالب سازی ساخت ایران

تومان

پیچ روبند دوسر قالب سازی ساخت ایران :

نوع قطعه قالب سازی : پیچ

مدل : روبند دوسر

سایز : 8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30

ساخت کشور : ایران