در حال نمایش یک نتیجه

ساعت عمق سنج اندازگیری آسیمتو

تومان

ساعت عمق سنج اندازگیری آسیمتو :

نوع کاربرد:عمق سنج

نوع نمایش: دیجیتال و ساعتی

دقت : 0.01 و 0.001

کورس : 100-0

کالیبراسیون:دارد