در حال نمایش 5 نتیجه

برقو دستی سایز 10 الی 20

تومان

برقو دستی سایز 10 الی 20 : 

نوع شکل: مته ای با لقمه های برنده

رنگ : بدنه و لقمه طوسی و قفل های مشکی

مدل: دستی

دنباله : چهار گوش

نوع نیرو محرکه : دست

سایز پیش مته: 9 الی 19 میلی متر

سوراخ: 10 الی 20 میلی متر

متریال : HSS P6M5

ساخت : روسیه

برقو دستی سایز 3 الی 10

تومان

برقو دستی سایز 3 الی 10 : 

نوع شکل: مته ای با لقمه های برنده

رنگ : بدنه و لقمه طوسی و قفل های مشکی

مدل: دستی

دنباله : چهار گوش

نوع نیرو محرکه : دست

سایز پیش مته: 2 الی 8 میلی متر

سوراخ: 3 الی 9 میلی متر

متریال : HSS P6M5

ساخت : روسیه

برقو دستی سایز 20 الی 30

تومان

برقو دستی سایز 20 الی 30 : 

نوع شکل: مته ای با لقمه های برنده

رنگ : بدنه و لقمه طوسی و قفل های مشکی

مدل: دستی

دنباله : چهار گوش

نوع نیرو محرکه : دست

سایز پیش مته: 19 الی 28 میلی متر

سوراخ: 20 الی 30 میلی متر

متریال : HSS P6M5

ساخت : روسیه

برقو دستی سایز 30 الی 40

تومان

برقو دستی سایز 30 الی 40 : 

نوع شکل: مته ای با لقمه های برنده

رنگ : بدنه و لقمه طوسی و قفل های مشکی

مدل: دستی

دنباله : چهار گوش

نوع نیرو محرکه : دست

سایز پیش مته: 29 الی 39 میلی متر

سوراخ: 30 الی 40 میلی متر

متریال : HSS P6M5

ساخت : روسیه

برقو دستی ها

برقو دستي ها :

از سايزهاي 3 الي 40 میلیمتر مي باشند و با تلرانس هاي H9 . H8 . H7 مي باشد. برقو دستي داراي دنباله استوانه اي با انتهاي چهار  گوش براي درگيري با دسته برقو مي باشد براي هدايت آن ها و تامين حرکت دوراني از دسته برقو استفاده مي شود.