در حال نمایش 9 نتیجه

دنباله روسی سایز 32-25

تومان

دنباله روسی سایز 32-25 :

نوع شکل : لوله گردی با دنباله کونیک

رنگ: طوسی براق

جهت: راست  گرد

متریال : فولاد سخت ابزار سازی

سایز ابعاد : 32-25 میلی متر

اندازه کارگیر: کوتاه معمولی بلند

ساخت : روسیه

دنباله روسی سایز 39-32

تومان

دنباله روسی سایز 39-32 :

نوع شکل : لوله گردی با دنباله کونیک

رنگ: طوسی براق

جهت: راست  گرد

متریال : فولاد سخت ابزار سازی

سایز ابعاد : 39-32 میلی متر

اندازه کارگیر: کوتاه معمولی بلند

ساخت : روسیه

دنباله روسی سایز 50-40

تومان

دنباله روسی سایز 50-40 :

نوع شکل : لوله گردی با دنباله کونیک

رنگ: طوسی براق

جهت: راست  گرد

متریال : فولاد سخت ابزار سازی

سایز ابعاد : 50-40 میلی متر

اندازه کارگیر: کوتاه معمولی بلند

ساخت : روسیه

دنباله روسی سایز 63-51

تومان

دنباله روسی سایز 63-51 :

نوع شکل : لوله گردی با دنباله کونیک

رنگ: طوسی براق

جهت: راست  گرد

متریال : فولاد سخت ابزار سازی

سایز ابعاد : 63-51 میلی متر

اندازه کارگیر: کوتاه معمولی بلند

ساخت : روسیه

دنباله روسی سایز 85-63

تومان

دنباله روسی سایز 85-63:

نوع شکل : لوله گردی با دنباله کونیک

رنگ: طوسی براق

جهت: راست  گرد

متریال : فولاد سخت ابزار سازی

سایز ابعاد : 85-63 میلی متر

اندازه کارگیر: کوتاه معمولی بلند

ساخت : روسیه

دنباله روسی سایز 100-85

تومان

دنباله روسی سایز 100-85 :

نوع شکل : لوله گردی با دنباله کونیک

رنگ: طوسی براق

جهت: راست  گرد

متریال : فولاد سخت ابزار سازی

سایز ابعاد : 100-85 میلی متر

اندازه کارگیر: کوتاه معمولی بلند

ساخت : روسیه

دنباله روسی سایز 130-100

تومان

دنباله روسی سایز 130-100:

نوع شکل : لوله گردی با دنباله کونیک

رنگ: طوسی براق

جهت: راست  گرد

متریال : فولاد سخت ابزار سازی

سایز ابعاد : 130-100 میلی متر

اندازه کارگیر: کوتاه معمولی بلند

ساخت : روسیه

دنباله روسی سایز 150-130

تومان

دنباله روسی سایز 150-130 :

نوع شکل : لوله گردی با دنباله کونیک

رنگ: طوسی براق

جهت: راست  گرد

متریال : فولاد سخت ابزار سازی

سایز ابعاد : 150-130 میلی متر

اندازه کارگیر: کوتاه معمولی بلند

ساخت : روسیه

دنباله روسی ها

دنباله روسی ها :

دنباله وسرمته تعويضي روسي :

سرمته تعويضي ابزاري است که براي به منظور ايجاد سوراخ داخل قطعه کار نياز است که ابتدا با استفاده از پيش مته هاي قطر سوراخ را مرحله به مرحله بزرگ نماييم تا تا در مرحله آخر سوراخ را به قطر مته اصلي ايجاد کنيم که که سرمته تعويضي از دوقسمت تشکيل شده اند از سرمته و دنباله مي باشد که جنس سرمته اغلب از جنس P6M5 و با زوايه 118 درجه اي ميباشد.