در حال نمایش 11 نتیجه

فرز پولکی سایز 200

تومان

فرز پولکی سایز 200 :

نوع شکل : گرد

رنگ : طوسی

سایز سوراخ : 32 میلی متر

سایز :  200 میلی متر

متریال : HSS یا P6M5

فرز پولکی سایز 160

تومان

فرز پولکی سایز 160  :

نوع شکل : گرد

رنگ : طوسی

سایز سوراخ : 32 میلی متر

سایز :  160 میلی متر

متریال : HSS یا P6M5

فرز پولکی سایز 125

تومان

فرز پولکی سایز 125  :

نوع شکل : گرد

رنگ : طوسی

سایز سوراخ : 27 میلی متر

سایز :  125 میلی متر

متریال : HSS یا P6M5

فرز پولکی سایز 100

تومان

فرز پولکی سایز 100  :

نوع شکل : گرد

رنگ : طوسی

سایز سوراخ : 27 میلی متر

سایز :  100 میلی متر

متریال : HSS یا P6M5

فرز پولکی سایز 80

تومان

فرز پولکی سایز 80  :

نوع شکل : گرد

رنگ : طوسی

سایز سوراخ : 21 میلی متر

سایز :  80 میلی متر

متریال : HSS یا P6M5

فرز پولکی سایز 63

فرز پولکی سایز 63  :

نوع شکل : گرد

رنگ : طوسی

سایز سوراخ : 21 میلی متر

سایز :  63 میلی متر

متریال : HSS یا P6M5

فرز پولکی سایز 50

تومان

فرز پولکی سایز 50  :

نوع شکل : گرد

رنگ : طوسی

سایز سوراخ : 10 میلی متر

سایز :  50 میلی متر

متریال : HSS یا P6M5

فرز پولکی سایز 40

تومان

فرز پولکی سایز 40  :

نوع شکل : گرد

رنگ : طوسی

سایز سوراخ : 10 میلی متر

سایز :  40 میلی متر

متریال : HSS یا P6M5

فرز پولکی سایز 32

تومان

فرز پولکی سایز 32  :

نوع شکل : گرد

رنگ : طوسی

سایز سوراخ : 8 میلی متر

سایز :  32 میلی متر

متریال : HSS یا P6M5

فرز پولکی سایز 25

تومان

فرز پولکی سایز 25  :

نوع شکل : گرد

رنگ : طوسی

سایز سوراخ : 8 میلی متر

سایز :  25 میلی متر

متریال : HSS یا P6M5

فرز پولکی ها

فرز پولکی ها :

فرز پولکي : فرز پولکي براي شيار زني عميق و فرزکاري هاي سنگين بار جانبي طراحي مي شوند در اين ابزار جهت نيروي برشي به تناوب در چپ و راست تغيير مي کند و به همين دليل نيروي حاصل از پهلو ها خنثي مي شود چپ و راست بودن يک در ميان فرز پولکي و نيز بزرگ بودن زاويه بلبرينگي آن ها موجب مي شود.