در حال نمایش 5 نتیجه

برقو ماشینی سایز 3 الی 10

تومان

برقو ماشینی سایز 3 الی 10  : 

نوع شکل: مته ای با لقمه های برنده

رنگ : بدنه و لقمه طوسی و قفل های مشکی

مدل: ماشینی

دنباله : کونیک

نوع نیرو محرکه : دستگاه برقو کاری

سایز پیش مته: 2 الی 9 میلی متر

سوراخ: 3 الی 10 میلی متر

متریال : HSS P6M5

ساخت : روسیه

برقو ماشینی سایز 10 الی 20

تومان

برقو ماشینی سایز 10 الی 20  : 

نوع شکل: مته ای با لقمه های برنده

رنگ : بدنه و لقمه طوسی و قفل های مشکی

مدل: ماشینی

دنباله : کونیک

نوع نیرو محرکه : دستگاه برقو کاری

سایز پیش مته: 9 الی 18 میلی متر

سوراخ: 10الی 19 میلی متر

متریال : HSS P6M5

ساخت : روسیه

برقو ماشینی سایز 20 الی 30

تومان

برقو ماشینی سایز 20 الی 30 : 

نوع شکل: مته ای با لقمه های برنده

رنگ : بدنه و لقمه طوسی و قفل های مشکی

مدل: ماشینی

دنباله : کونیک

نوع نیرو محرکه : دستگاه برقو کاری

سایز پیش مته: 19 الی 28 میلی متر

سوراخ: 20 الی 29 میلی متر

متریال : HSS P6M5

ساخت : روسیه

برقو ماشینی سایز 30 الی 32

تومان

برقو ماشینی سایز 30 الی 32 : 

نوع شکل: مته ای با لقمه های برنده

رنگ : بدنه و لقمه طوسی و قفل های مشکی

مدل: ماشینی

دنباله : کونیک

نوع نیرو محرکه : دستگاه برقو کاری

سایز پیش مته: 29 الی 31 میلی متر

سوراخ: 30 الی 32 میلی متر

متریال : HSS P6M5

ساخت : روسیه

برقو ماشینی ها

برقو ماشيني:

از سايز هاي 3 الي 32 میلیمتر مي باشد و با تلرانس هاي H9 . H8 . H7 مي باشند. برقو ماشيني از نظر فرم ثابت و متغير بودن و اساس کارلبه هاي برنده کاملا شبيه برقو هاي دستي بوده.