در حال نمایش 4 نتیجه

خط کش دیجیتال افقی آسیمتو

تومان

خط کش دیجیتال افقی آسیمتو :

نوع کاربرد: خط کش دیجیتال افقی

نوع نمایش: دیجیتال 

دقت:  میلی متر و اینچی

سایز: 0 الی 600

کالیبراسیون:دارد

خط کش دیجیتال عمودی آسیمتو

تومان

خط کش دیجیتال عمودی آسیمتو :

نوع کاربرد: خط کش دیجیتال عموذی

نوع نمایش: دیجیتال 

دقت:  میلی متر و اینچی

سایز: 0 الی 1000

کالیبراسیون:دارد

خط کش ساده مدرج آسیمتو

تومان

خط کش ساده مدرج آسیمتو :

نوع کاربرد: خط کش ساده مدرج

نوع نمایش: ساده

دقت:  میلی متر و اینچی

سایز: 300 الی 2000

کالیبراسیون:دارد

خط کش چاقویی مونی آسیمتو

تومان

خط کش چاقویی مونی آسیمتو :

نوع کاربرد: خط کش چاقویی مونی

نوع نمایش: ساده

دقت:  میلی متر و اینچی

سایز: 100 الی 500

کالیبراسیون:دارد