نمایش 1–12 از 21 نتیجه

مته مرغک سایز 10 بلند شرکتی

تومان

مته مرغک سایز 10 بلند شرکتی :

نوع شکل  : گرد استوانه ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

سایز  : 10

متریال : HSS - HSS-E - HSS-CO - CARBIDE

مته مرغک سایز 8 بلند شرکتی

تومان

مته مرغک سایز 8 بلند شرکتی :

نوع شکل  : گرد استوانه ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

سایز  : 8

متریال : HSS - HSS-E - HSS-CO - CARBIDE

مته مرغک سایز 6.3 بلند شرکتی

تومان

مته مرغک سایز 6.3 بلند شرکتی :

نوع شکل  : گرد استوانه ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

سایز  : 6.3

متریال : HSS - HSS-E - HSS-CO - CARBIDE

مته مرغک سایز 5 بلند شرکتی

تومان

مته مرغک سایز 5 بلند شرکتی :

نوع شکل  : گرد استوانه ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

سایز  : 5

متریال : HSS - HSS-E - HSS-CO - CARBIDE

مته مرغک سایز 4 بلند شرکتی

تومان

مته مرغک سایز 4 بلند شرکتی :

نوع شکل  : گرد استوانه ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

سایز  : 4

متریال : HSS - HSS-E - HSS-CO - CARBIDE

مته مرغک سایز 3.15 بلند شرکتی

تومان

مته مرغک سایز 3.15 بلند شرکتی :

نوع شکل  : گرد استوانه ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

سایز  : 3.15

متریال : HSS - HSS-E - HSS-CO - CARBIDE

مته مرغک سایز 2.5 بلند شرکتی

تومان

مته مرغک سایز 2.5 بلند شرکتی :

نوع شکل  : گرد استوانه ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

سایز  : 2.5

متریال : HSS - HSS-E - HSS-CO - CARBIDE

مته مرغک سایز 2 بلند شرکتی

تومان

مته مرغک سایز 2 بلند شرکتی :

نوع شکل  : گرد استوانه ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

سایز  : 2

متریال : HSS - HSS-E - HSS-CO - CARBIDE

مته مرغک سایز 1.6 بلند شرکتی

تومان

مته مرغک سایز 1.6 بلند شرکتی :

نوع شکل  : گرد استوانه ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

سایز  : 1.6

متریال : HSS - HSS-E - HSS-CO - CARBIDE

مته مرغک سایز 1 بلند شرکتی

تومان

مته مرغک سایز 1 بلند شرکتی :

نوع شکل  : گرد استوانه ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

سایز  : 1

متریال : HSS - HSS-E - HSS-CO - CARBIDE

مته مرغک سایز 10 شرکتی

تومان

مته مرغک سایز 10 شرکتی :

نوع شکل  : گرد استوانه ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

سایز  : 10

متریال : HSS - HSS-E - HSS-CO - CARBIDE

مته مرغک سایز 8 شرکتی

تومان

مته مرغک سایز 8 شرکتی :

نوع شکل  : گرد استوانه ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

سایز  : 8

متریال : HSS - HSS-E - HSS-CO - CARBIDE