نمایش 1–12 از 35 نتیجه

کولیس پایه دار ارتفاع سنج دیجیتال کد 621 اندازگیری آسیمتو

تومان

کولیس پایه دار ارتفاع سنج دیجیتال کد 621 اندازگیری آسیمتو :

نوع کاربرد: کولیس پایه دار ارتفاع سنج

نوع نمایش: ساده

دقت : 0.01

سایز: 300-1000

کالیبراسیون:دارد

جعبه ساعت کولیس میکرومتر اندازگیری آسیمتو

جعبه ساعت کولیس میکرومتر اندازگیری آسیمتو :

نوع کاربرد: جعبه کامل کولیس میکرومتر

نوع نمایش: ساده

دقت : 0.01

سایز: 300-1000

کالیبراسیون:دارد

کولیس پایه دار ارتفاع سنج دیجیتال کد 623 اندازگیری آسیمتو

تومان

کولیس پایه دار ارتفاع سنج دیجیتال کد 623 اندازگیری آسیمتو :

نوع کاربرد: کولیس پایه دار ارتفاع سنج

نوع نمایش: ساعتی 

دقت : 0.01

سایز: 300-600

کالیبراسیون:دارد

کولیس پایه دار ارتفاع سنج دیجیتال کد 625 اندازگیری آسیمتو

تومان

کولیس پایه دار ارتفاع سنج دیجیتال کد 625 اندازگیری آسیمتو :

نوع کاربرد: کولیس پایه دار ارتفاع سنج

نوع نمایش: دیجیتال

دقت : 0.01

سایز: 300-600

کالیبراسیون:دارد

کولیس پایه دار ارتفاع سنج دیجیتال کد 626 اندازگیری آسیمتو

تومان

کولیس پایه دار ارتفاع سنج دیجیتال کد 626 اندازگیری آسیمتو :

نوع کاربرد: کولیس پایه دار ارتفاع سنج

نوع نمایش: دیجیتال

دقت : 0.01

سایز: 300-600

کالیبراسیون:دارد

کولیس پایه دار ارتفاع سنج دیجیتال کد627 اندازگیری آسیمتو

تومان

کولیس پایه دار ارتفاع سنج دیجیتال کد 627 اندازگیری آسیمتو :

نوع کاربرد: کولیس پایه دار ارتفاع سنج

نوع نمایش: دیجیتال

دقت : 0.01

سایز: 300-600

کالیبراسیون:دارد

کولیس دیجیتال کوچک فک پهن استنلس استیل اندازگیری آسیمتو

کولیس دیجیتال کوچک فک پهن استنلس استیل اندازگیری آسیمتو :

نوع کاربرد: کولیس فک پهن

نوع نمایش: دیجیتال

دقت : 0.01

سایز: 0-30

کالیبراسیون:دارد

کولیس دیجیتال سه کاره استنلس استیل اندازگیری آسیمتو

تومان

کولیس دیجیتال سه کاره استنلس استیل اندازگیری آسیمتو :

نوع کاربرد: کولیس سه کاره

نوع نمایش: دیجیتال

دقت : 0.01

سایز: 0-25

کالیبراسیون:دارد

کولیس دیجیتال ضخامت سنج استنلس استیل اندازگیری آسیمتو

تومان

کولیس دیجیتال ضخامت سنج استنلس استیل اندازگیری آسیمتو :

نوع کاربرد: کولیس ضخامت سنج

نوع نمایش: دیجیتال

دقت : 0.01

سایز: 0-300

کالیبراسیون:دارد

کولیس دیجیتال فک بلند دو طرف استنلس استیل اندازگیری آسیمتو

تومان

کولیس دیجیتال فک بلند دو طرف استنلس استیل اندازگیری آسیمتو :

نوع کاربرد: کولیس فک بلند دو طرف

نوع نمایش: دیجیتال

دقت : 0.01

سایز: 30-100

کالیبراسیون:دارد

کولیس دیجیتال فک بلند استنلس استیل اندازگیری آسیمتو

تومان

کولیس دیجیتال فک بلند استنلس استیل اندازگیری آسیمتو :

نوع کاربرد: کولیس فک بلند

نوع نمایش: دیجیتال

دقت : 0.01

سایز: 30-100

کالیبراسیون:دارد

کولیس فک بلند دو طرف استنلس استیل اندازگیری آسیمتو

تومان

کولیس فک بلند دو طرف استنلس استیل اندازگیری آسیمتو :

نوع کاربرد: کولیس فک بلند دو طرف

نوع نمایش: ساده

دقت : 0.02

سایز: 30-100

کالیبراسیون:دارد