سرمته کاربایدی

نمایش 1–12 از 20 نتیجه

تصویر
شناسه محصول
محصول
امتیاز
قیمت
 • نوک سرمته سومیتومو ژاپن

  سرمته کاربایدی سایز 12 الی 13 :

  نوع شکل : گرد مته ای دارای دو سوراخ  روی آن و انتهای شیار دار غلافه ای

  نوع دنباله : یودریلی آبصابونی و هواخنک

  رنگ: خرمایی براق

  جهت: راست  گرد

  متریال : تمام کاربایدی

  سایز ابعاد :12 الی 13 میلی متر

  ساخت : سومیتومو ژاپن

 • نوک سرمته سومیتومو ژاپن

  سرمته کاربایدی سایز 13 الی 14 :

  نوع شکل : گرد مته ای دارای دو سوراخ  روی آن و انتهای شیار دار غلافه ای

  نوع دنباله : یودریلی آبصابونی و هواخنک

  رنگ: خرمایی براق

  جهت: راست  گرد

  متریال : تمام کاربایدی

  سایز ابعاد :13 الی 14 میلی متر

  ساخت : سومیتومو ژاپن

 • نوک سرمته سومیتومو ژاپن

  سرمته کاربایدی سایز 14 الی 15 :

  نوع شکل : گرد مته ای دارای دو سوراخ  روی آن و انتهای شیار دار غلافه ای

  نوع دنباله : یودریلی آبصابونی و هواخنک

  رنگ: خرمایی براق

  جهت: راست  گرد

  متریال : تمام کاربایدی

  سایز ابعاد :14 الی 15 میلی متر

  ساخت : سومیتومو ژاپن

 • نوک سرمته سومیتومو ژاپن

  سرمته کاربایدی سایز 15 الی 16 :

  نوع شکل : گرد مته ای دارای دو سوراخ  روی آن و انتهای شیار دار غلافه ای

  نوع دنباله : یودریلی آبصابونی و هواخنک

  رنگ: خرمایی براق

  جهت: راست  گرد

  متریال : تمام کاربایدی

  سایز ابعاد :15 الی 16 میلی متر

  ساخت : سومیتومو ژاپن

 • نوک سرمته سومیتومو ژاپن

  سرمته کاربایدی سایز 16 الی 17 :

  نوع شکل : گرد مته ای دارای دو سوراخ  روی آن و انتهای شیار دار غلافه ای

  نوع دنباله : یودریلی آبصابونی و هواخنک

  رنگ: خرمایی براق

  جهت: راست  گرد

  متریال : تمام کاربایدی

  سایز ابعاد :16 الی 17 میلی متر

  ساخت : سومیتومو ژاپن

 • نوک سرمته سومیتومو ژاپن

  سرمته کاربایدی سایز 17 الی 18 :

  نوع شکل : گرد مته ای دارای دو سوراخ  روی آن و انتهای شیار دار غلافه ای

  نوع دنباله : یودریلی آبصابونی و هواخنک

  رنگ: خرمایی براق

  جهت: راست  گرد

  متریال : تمام کاربایدی

  سایز ابعاد :17 الی 18 میلی متر

  ساخت : سومیتومو ژاپن

 • نوک سرمته سومیتومو ژاپن

  سرمته کاربایدی سایز 18 الی 19 :

  نوع شکل : گرد مته ای دارای دو سوراخ  روی آن و انتهای شیار دار غلافه ای

  نوع دنباله : یودریلی آبصابونی و هواخنک

  رنگ: خرمایی براق

  جهت: راست  گرد

  متریال : تمام کاربایدی

  سایز ابعاد :18 الی 19 میلی متر

  ساخت : سومیتومو ژاپن

 • نوک سرمته سومیتومو ژاپن

  سرمته کاربایدی سایز 19 الی 20 :

  نوع شکل : گرد مته ای دارای دو سوراخ  روی آن و انتهای شیار دار غلافه ای

  نوع دنباله : یودریلی آبصابونی و هواخنک

  رنگ: خرمایی براق

  جهت: راست  گرد

  متریال : تمام کاربایدی

  سایز ابعاد :19 الی 20 میلی متر

  ساخت : سومیتومو ژاپن

 • نوک سرمته سومیتومو ژاپن

  سرمته کاربایدی سایز 20 الی 21 :

  نوع شکل : گرد مته ای دارای دو سوراخ  روی آن و انتهای شیار دار غلافه ای

  نوع دنباله : یودریلی آبصابونی و هواخنک

  رنگ: خرمایی براق

  جهت: راست  گرد

  متریال : تمام کاربایدی

  سایز ابعاد :20 الی 21 میلی متر

  ساخت : سومیتومو ژاپن

 • نوک سرمته سومیتومو ژاپن

  سرمته کاربایدی سایز 21 الی 22 :

  نوع شکل : گرد مته ای دارای دو سوراخ  روی آن و انتهای شیار دار غلافه ای

  نوع دنباله : یودریلی آبصابونی و هواخنک

  رنگ: خرمایی براق

  جهت: راست  گرد

  متریال : تمام کاربایدی

  سایز ابعاد :21 الی 22 میلی متر

  ساخت : سومیتومو ژاپن

 • نوک سرمته سومیتومو ژاپن

  سرمته کاربایدی سایز 22 الی 23 :

  نوع شکل : گرد مته ای دارای دو سوراخ  روی آن و انتهای شیار دار غلافه ای

  نوع دنباله : یودریلی آبصابونی و هواخنک

  رنگ: خرمایی براق

  جهت: راست  گرد

  متریال : تمام کاربایدی

  سایز ابعاد :22 الی 23 میلی متر

  ساخت : سومیتومو ژاپن

 • نوک سرمته سومیتومو ژاپن

  سرمته کاربایدی سایز 23 الی 24 :

  نوع شکل : گرد مته ای دارای دو سوراخ  روی آن و انتهای شیار دار غلافه ای

  نوع دنباله : یودریلی آبصابونی و هواخنک

  رنگ: خرمایی براق

  جهت: راست  گرد

  متریال : تمام کاربایدی

  سایز ابعاد :23 الی 24 میلی متر

  ساخت : سومیتومو ژاپن

نمایش 1–12 از 20 نتیجه

فیلتر ها

از آخرین بروزرسانی ها اطلاع مطلع شوید.

لطفا برای اطلاع از آخرین بروز رسانی سایت شماره خود را وارد کنید.