نمایش 1–12 از 38 نتیجه

تصویر
شناسه محصول
محصول
امتیاز
قیمت
 • هاب سفید

  هاب سایز 1 :

  نوع شکل  : تیغ فرز چرخ دنده ای به صورت گروهی

  نوع نیرو محرکه : ماشینی

  رنگ محصول : طوسی و طلایی

  جهت: راست گرد

  سایز  : 1

  متریال : HSS

 • هاب سفید

  هاب سایز 1.25 :

  نوع شکل  : تیغ فرز چرخ دنده ای به صورت گروهی

  نوع نیرو محرکه : ماشینی

  رنگ محصول : طوسی و طلایی

  جهت: راست گرد

  سایز  : 1.25

  متریال : HSS

 • هاب سفید

  هاب سایز 1.5 :

  نوع شکل  : تیغ فرز چرخ دنده ای به صورت گروهی

  نوع نیرو محرکه : ماشینی

  رنگ محصول : طوسی و طلایی

  جهت: راست گرد

  سایز  : 1.5

  متریال : HSS

 • هاب سفید

  هاب سایز 1.75 :

  نوع شکل  : تیغ فرز چرخ دنده ای به صورت گروهی

  نوع نیرو محرکه : ماشینی

  رنگ محصول : طوسی و طلایی

  جهت: راست گرد

  سایز  : 1.75

  متریال : HSS

 • هاب سفید

  هاب سایز 10 :

  نوع شکل  : تیغ فرز چرخ دنده ای به صورت گروهی

  نوع نیرو محرکه : ماشینی

  رنگ محصول : طوسی و طلایی

  جهت: راست گرد

  سایز  : 10

  متریال : HSS

 • هاب سفید

  هاب سایز 2 :

  نوع شکل  : تیغ فرز چرخ دنده ای به صورت گروهی

  نوع نیرو محرکه : ماشینی

  رنگ محصول : طوسی و طلایی

  جهت: راست گرد

  سایز  : 2

  متریال : HSS

 • هاب سفید

  هاب سایز 2.25 :

  نوع شکل  : تیغ فرز چرخ دنده ای به صورت گروهی

  نوع نیرو محرکه : ماشینی

  رنگ محصول : طوسی و طلایی

  جهت: راست گرد

  سایز  : 2.25

  متریال : HSS

 • هاب سفید

  هاب سایز 2.5 :

  نوع شکل  : تیغ فرز چرخ دنده ای به صورت گروهی

  نوع نیرو محرکه : ماشینی

  رنگ محصول : طوسی و طلایی

  جهت: راست گرد

  سایز  : 2.5

  متریال : HSS

 • هاب سفید

  هاب سایز 2.75 :

  نوع شکل  : تیغ فرز چرخ دنده ای به صورت گروهی

  نوع نیرو محرکه : ماشینی

  رنگ محصول : طوسی و طلایی

  جهت: راست گرد

  سایز  : 2.75

  متریال : HSS

 • هاب سفید

  هاب سایز 3 :

  نوع شکل  : تیغ فرز چرخ دنده ای به صورت گروهی

  نوع نیرو محرکه : ماشینی

  رنگ محصول : طوسی و طلایی

  جهت: راست گرد

  سایز  : 3

  متریال : HSS

 • هاب سفید

  هاب سایز 3.25 :

  نوع شکل  : تیغ فرز چرخ دنده ای به صورت گروهی

  نوع نیرو محرکه : ماشینی

  رنگ محصول : طوسی و طلایی

  جهت: راست گرد

  سایز  : 3.25

  متریال : HSS

 • هاب سفید

  هاب سایز 3.5 :

  نوع شکل  : تیغ فرز چرخ دنده ای به صورت گروهی

  نوع نیرو محرکه : ماشینی

  رنگ محصول : طوسی و طلایی

  جهت: راست گرد

  سایز  : 3.5

  متریال : HSS

نمایش 1–12 از 38 نتیجه

فیلتر ها
question