نمایش 1–12 از 30 نتیجه

ابزار زنده محور عمودی

تومان

ابزار زنده محور عمودی :

نوع ابزار گیر : ابزار زنده محور عمودی

مختص ماشین های : تمامی برند ها

مدل : DIN ISO 10889

مدل فشنگی : -

ابزار زنده محور افقی

تومان

ابزار زنده محور افقی :

نوع ابزار گیر : ابزار زنده محور افقی

مختص ماشین های : تمامی برند ها

مدل : DIN ISO 10889

مدل فشنگی : -

کولت فولاد فرم Z2 مدل DIN ISO 10889

تومان

کولت فولاد فرم Z2 مدل DIN ISO 10889 :

نوع ابزار گیر : کولت فولادی فرم Z2

مختص ماشین های : تمامی برند ها

مدل : DIN ISO 10889

مدل فشنگی : -

کولت پلاستیک فرم Z2 مدل DIN ISO 10889

تومان

کولت پلاستیک فرم Z2 مدل DIN ISO 10889 :

نوع ابزار گیر : کولت پلاستیک فرم Z2

مختص ماشین های : تمامی برند ها

مدل : DIN ISO 10889

مدل فشنگی : -

کولت هیدرولیک چاک مدل DIN ISO 10889

تومان

کولت هیدرولیک چاک مدل DIN ISO 10889 :

نوع ابزار گیر : کولت هیدرولیک چاک

مختص ماشین های : تمامی برند ها

مدل : DIN ISO 10889

مدل فشنگی : -

کولت تنظیمات مدل DIN ISO 10889

تومان

کولت تنظیمات مدل DIN ISO 10889 :

نوع ابزار گیر : کولت تنطیمات

مختص ماشین های : تمامی برند ها

مدل : DIN ISO 10889

مدل فشنگی : -

کولت تستر مدل DIN ISO 10889

تومان

کولت تستر مدل DIN ISO 10889 :

نوع ابزار گیر : کولت تستر

مختص ماشین های : تمامی برند ها

مدل : DIN ISO 10889

مدل فشنگی : -

کولت قلاویز گیر بدون جبران  مدل DIN ISO 10889

تومان

کولت قلاویز گیر بدون جبران  مدل DIN ISO 10889 :

نوع ابزار گیر : کولت قلاویز گیر بدون جبران

مختص ماشین های : تمامی برند ها

مدل : DIN ISO 10889

مدل فشنگی : -

کولت قلاویز گیر با جبران  مدل DIN ISO 10889

تومان

کولت قلاویز گیر با جبران  مدل DIN ISO 10889 :

نوع ابزار گیر : کولت قلاویز گیر با جبران

مختص ماشین های : تمامی برند ها

مدل : DIN ISO 10889

مدل فشنگی : -

کولت دقیق همراه سه نظام گیر  مدل DIN ISO 10889

تومان

کولت دقیق همراه سه نظام گیر  مدل DIN ISO 10889 :

نوع ابزار گیر : کولت دقیق همراه سه نظام گیر

مختص ماشین های : تمامی برند ها

مدل : DIN ISO 10889

مدل فشنگی : -

کولت دقیق سه نظام گیر  مدل DIN ISO 10889

تومان

کولت دقیق سه نظام گیر  مدل DIN ISO 10889 :

نوع ابزار گیر : کولت دقیق سه نظام گیر

مختص ماشین های : تمامی برند ها

مدل : DIN ISO 10889

مدل فشنگی : -

تول هلدر مورس گیر فرم F1 مدل DIN ISO 10889

تومان

تول هلدر مورس گیر فرم F1 مدل DIN ISO 10889 :

نوع ابزار گیر : تول هلدر مورس گیر

مختص ماشین های : تمامی برند ها

مدل : DIN ISO 10889

مدل فشنگی : -

تیپ : F1