در حال نمایش 5 نتیجه

هلدر كپی تراش روسی

هلدر كپی تراش روسی:

نوع  اینسرت خور : کپی تراش

رنگ : مشکی

مدل : رو تراش

سایز: 25*25

نیرو محرکه : ماشین سری تراشی

متریال : فولاد سخت آبکاری شده ابزرا سازی

ساخت : روسیه

هلدر سه گوش 21 روسی

هلدر سه گوش 21 روسی :

نوع  اینسرت خور : سه گوش

رنگ : مشکی

مدل : رو تراش

سایز: 25*25

نیرو محرکه : ماشین سری تراشی

متریال : فولاد سخت آبکاری شده ابزرا سازی

ساخت : روسیه

هلدر سه گوش 16 روسی

هلدر سه گوش 16 روسی :

نوع  اینسرت خور : سه گوش

رنگ : مشکی

مدل : رو تراش

سایز: 25*25

نیرو محرکه : ماشین سری تراشی

متریال : فولاد سخت آبکاری شده ابزرا سازی

ساخت : روسیه

هلدر چهار گوش روسی

هلدر چهار گوش روسی :

نوع  اینسرت خور : چهار گوش

رنگ : مشکی

مدل : رو تراش

سایز: 25*25

نیرو محرکه : ماشین سری تراشی

متریال : فولاد سخت آبکاری شده ابزرا سازی

ساخت : روسیه