در حال نمایش 4 نتیجه

صفحه گونیایی گرانیت اندازگیری آسیمتو

تومان

صفحه گونیایی گرانیت اندازگیری آسیمتو :

نوع کاربرد: صفحه گونیایی گرانیت

نوع نمایش: ساده

گرید : 00

سایز: 200-600

کالیبراسیون:دارد

سری کامل گونیا و خط کش مونی اندازگیری آسیمتو

سری کامل گونیا و خط کش مونی اندازگیری آسیمتو :

نوع کاربرد: سری کامل گونیا و خط کش مونی

نوع نمایش: ساده

گرید : 00 و 1

سایز: 40-300

کالیبراسیون:دارد

گونیا صنعتی اندازگیری آسیمتو

تومان

گونیا صنعتی اندازگیری آسیمتو :

نوع کاربرد: گونیا صنعتی

نوع نمایش: ساده

گرید : 00 و 1

سایز: 70-500

کالیبراسیون:دارد

گونیا مونی اندازگیری آسیمتو

تومان

گونیا مونی  اندازگیری آسیمتو :

نوع کاربرد: گونیا مونی

نوع نمایش: ساده

گرید : 00

سایز: 40-300

کالیبراسیون:دارد