نمایش 1–12 از 38 نتیجه

دسته قلاویز سایز 21 الی 30

تومان

دسته قلاویز سایز 21 الی 30 :

نوع شکل  : گیره با دو دسته مجزا

نوع نیرو محرکه : دست

رنگ محصول : طوسی

جهت: چپ و راست گرد

سایز ابعاد : 21 الی 30 میلی متر

متریال : فولاد ابزار سازی

قلاویز چپ ماشینی سایز 81 الی 85

تومان

قلاویز چپ ماشینی سایز 81 الی 85 :

نوع شکل  :استوانه ای سر دنده

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: چپ  گرد

سایز ابعاد : 81 الی 85 میلی متر

متریال :HSS یا HSS-E

ساخت کشور : غربی

قلاویز چپ ماشینی سایز 71 الی 80

تومان

قلاویز چپ ماشینی سایز 71 الی 80 :

نوع شکل  :استوانه ای سر دنده

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: چپ  گرد

سایز ابعاد : 71 الی 80 میلی متر

متریال :HSS یا HSS-E

ساخت کشور : غربی

قلاویز چپ ماشینی سایز 61 الی 70

تومان

قلاویز چپ ماشینی سایز 61 الی 70 :

نوع شکل  :استوانه ای سر دنده

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: چپ  گرد

سایز ابعاد : 61 الی 70 میلی متر

متریال :HSS یا HSS-E

ساخت کشور : غربی

قلاویز چپ ماشینی سایز 51 الی 60

تومان

قلاویز چپ ماشینی سایز 51 الی 60 :

نوع شکل  :استوانه ای سر دنده

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: چپ  گرد

سایز ابعاد : 51 الی 60 میلی متر

متریال :HSS یا HSS-E

ساخت کشور : غربی

قلاویز چپ ماشینی سایز 41 الی 50

تومان

قلاویز چپ ماشینی سایز 41 الی 50 :

نوع شکل  :استوانه ای سر دنده

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: چپ  گرد

سایز ابعاد : 41 الی 50 میلی متر

متریال :HSS یا HSS-E

ساخت کشور : غربی

قلاویز چپ ماشینی سایز 31 الی 40

تومان

قلاویز چپ ماشینی سایز 31 الی 40 :

نوع شکل  :استوانه ای سر دنده

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: چپ  گرد

سایز ابعاد : 31 الی 40 میلی متر

متریال :HSS یا HSS-E

ساخت کشور : غربی

قلاویز چپ ماشینی سایز 21 الی 30

تومان

قلاویز چپ ماشینی سایز 21 الی 30 :

نوع شکل  :استوانه ای سر دنده

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: چپ  گرد

سایز ابعاد : 21 الی 30 میلی متر

متریال :HSS یا HSS-E

ساخت کشور : غربی

قلاویز چپ ماشینی سایز 11 الی 20

تومان

قلاویز چپ ماشینی سایز 11 الی 20 :

نوع شکل  :استوانه ای سر دنده

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: چپ  گرد

سایز ابعاد : 11 الی 20 میلی متر

متریال :HSS یا HSS-E

ساخت کشور : غربی

قلاویز چپ ماشینی سایز 1 الی 10

تومان

قلاویز چپ ماشینی سایز 1 الی 10 :

نوع شکل  :استوانه ای سر دنده

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: چپ  گرد

سایز ابعاد : 1 الی 10 میلی متر

متریال :HSS یا HSS-E

ساخت کشور : غربی

قلاویز چپ دستی سایز 81 الی 85

تومان

قلاویز چپ دستی سایز 81 الی 85 :

نوع شکل  :استوانه ای سر دنده

نوع نیرو محرکه : دستی

رنگ محصول : طوسی

جهت: چپ  گرد

سایز ابعاد : 81 الی 85 میلی متر

متریال :HSS یا HSS-E

ساخت کشور : غربی

قلاویز چپ دستی سایز 71 الی 80

تومان

قلاویز چپ دستی سایز 71 الی 80 :

نوع شکل  :استوانه ای سر دنده

نوع نیرو محرکه : دستی

رنگ محصول : طوسی

جهت: چپ  گرد

سایز ابعاد : 71 الی 80 میلی متر

متریال :HSS یا HSS-E

ساخت کشور : غربی