در حال نمایش 3 نتیجه

کشنده قالب برای قالب سازی ساخت ایتالیایی

تومان

کشنده قالب برای قالب سازی ساخت ایتالیایی :

نوع قطعه قالب سازی : کشنده قالب

مدل : کشنده

سایز : 10-12-16-20

ساخت کشور : ایتالیایی

کشنده قالب برای قالب سازی ساخت چین

تومان

کشنده قالب برای قالب سازی ساخت چین :

نوع قطعه قالب سازی : کشنده قالب

مدل : کشنده

سایز : 10-12-16-20

ساخت کشور : چین

کشنده قالب برای قالب سازی ساخت ایران

تومان

کشنده قالب برای قالب سازی ساخت ایران :

نوع قطعه قالب سازی : کشنده قالب

مدل : کشنده

سایز : 10-12-16-20

ساخت کشور : ایران