در حال نمایش 2 نتیجه

نوک پیچ گوشتی دو طرف بلند چهار سو

نوک پیچ گوشتی دو طرف بلند چهار سو :

نوع شکل : نوک پیچ گوشتی

رنگ محصول : طوسی روکش دار

نوع دنباله :  چهار شیار

مدل :دو طرف بلند چهار سو

متریال : فولاد سخت  ابزار سازی

نوک پیچ گوشتی دو طرف بلند دو سو

نوک پیچ گوشتی دو طرف بلند دو سو :

نوع شکل : نوک پیچ گوشتی

رنگ محصول : طوسی روکش دار

نوع دنباله :  چهار شیار

مدل :دو طرف بلند دو سو

متریال : فولاد سخت  ابزار سازی