نمایش 1–12 از 1328 نتیجه

فرز انگشتی کاربایدی سایز 6

6,000 تومان

فرز انگشتی کاربایدی سایز 6 :

نوع شکل : استوانه ای

رنگ محصول : طوسی روکش دار

زاویه پر ها : R4

سایز : 6

متریال : کاربایدی

فرز انگشتی کاربایدی سایز 1

1,000 تومان

فرز انگشتی کاربایدی سایز 1 :

نوع شکل : استوانه ای

رنگ محصول : طوسی روکش دار

زاویه پر ها : R4

سایز : 1

متریال : کاربایدی

فرز انگشتی کاربایدی دو پر R 0.5 سایز 3 الی 4

تومان

فرز انگشتی کاربایدی دو پر R 0.5 سایز 3 الی 4  :

نوع شکل : استوانه ای

رنگ محصول : مشکی روکش دار

زاویه پر ها : R 0.5

سایز : 3 الی 4 میلی متر

متریال : کاربایدی

فرز انگشتی کاربایدی چهار پر R1 سایز 30

3,000 تومان

فرز انگشتی کاربایدی چهار پر R1 سایز 30 :

نوع شکل : استوانه ای

رنگ محصول : طوسی روکش دار

زاویه پر ها : R1

سایز : 30 میلی متر

متریال : کاربایدی

فرز انگشتی کاربایدی سایز 5

5,000 تومان

فرز انگشتی کاربایدی سایز 5 :

نوع شکل : استوانه ای

رنگ محصول : طوسی روکش دار

زاویه پر ها : R4

سایز : 5

متریال : کاربایدی

فرز انگشتی کاربایدی سایز 4

4,000 تومان

فرز انگشتی کاربایدی سایز 4 :

نوع شکل : استوانه ای

رنگ محصول : طوسی روکش دار

زاویه پر ها : R4

سایز : 4

متریال : کاربایدی

فرز انگشتی کاربایدی سایز 2

2,000 تومان

فرز انگشتی کاربایدی سایز 2 :

نوع شکل : استوانه ای

رنگ محصول : طوسی روکش دار

زاویه پر ها : R4

سایز : 2

متریال : کاربایدی

فرز انگشتی کاربایدی سایز 3

3,000 تومان

فرز انگشتی کاربایدی سایز 3 :

نوع شکل : استوانه ای

رنگ محصول : طوسی روکش دار

زاویه پر ها : R4

سایز : 3

متریال : کاربایدی

فرز انگشتی کاربایدی شش پر R4 سایز 6 الی 7

تومان

فرز انگشتی کاربایدی شش پر R4 سایز 6 الی 7 :

نوع شکل : استوانه ای

رنگ محصول : طوسی روکش دار

زاویه پر ها : R4

سایز : 6 الی 7 میلی متر

متریال : کاربایدی

فرز انگشتی کاربایدی چهار پر R0.5 سایز 1 الی 2

تومان

فرز انگشتی کاربایدی چهار پر R0.5 سایز 1 الی 2 :

نوع شکل : استوانه ای

رنگ محصول : طوسی روکش دار

زاویه پر ها : R0.5

سایز : 1 الی 2 میلی متر

متریال : کاربایدی

فرز انگشتی کاربایدی شش پر R4 سایز 30

فرز انگشتی کاربایدی شش پر R4 سایز 30 :

نوع شکل : استوانه ای

رنگ محصول : طوسی روکش دار

زاویه پر ها : R4

سایز : 30 میلی متر

متریال : کاربایدی

فرز انگشتی کاربایدی شش پر R4 سایز 29 الی 30

تومان

فرز انگشتی کاربایدی شش پر R4 سایز 29 الی 30 :

نوع شکل : استوانه ای

رنگ محصول : طوسی روکش دار

زاویه پر ها : R4

سایز : 29 الی 30 میلی متر

متریال : کاربایدی