در حال نمایش 3 نتیجه

سمبه برش قالب سازی ساخت ایتالیایی

تومان

سمبه برش قالب سازی ساخت ایتالیایی :

نوع قطعه قالب سازی : سمبه

مدل : برش

سایز : 2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9-9.5-10-10.5-11-11.5-12-12.5-13-14-15-16-18-20-

ساخت کشور : ایتالیایی

سمبه برش قالب سازی ساخت چینی

تومان

سمبه برش قالب سازی ساخت چینی :

نوع قطعه قالب سازی : سمبه

مدل : برش

سایز :2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9-9.5-10-10.5-11-11.5-12-12.5-13-14-15-16-18-20-

ساخت کشور : چینی

سمبه برش قالب سازی ساخت ایران

تومان

سمبه برش قالب سازی ساخت ایران :

نوع قطعه قالب سازی : سمبه

مدل : برش

سایز :2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9-9.5-10-10.5-11-11.5-12-12.5-13-14-15-16-18-20-

ساخت کشور : ایران