در حال نمایش 5 نتیجه

سه نظام دریل اتوماتیک معمولی 2-13 قفل شو

تومان

سه نظام دریل اتوماتیک معمولی 2-13 قفل شو :

نوع شکل : ابزار گیر

رنگ محصول : مشکی

نوع دنباله :  مورس 2

مدل :اتوماتیک معمولی

متریال : فولاد سخت ابزار سازی

سه نظام دریل اتوماتیک معمولی 2-13

سه نظام دریل اتوماتیک معمولی 2-13 :

نوع شکل : ابزار گیر

رنگ محصول : مشکی

نوع دنباله :  مورس 2

مدل :اتوماتیک معمولی

متریال : فولاد سخت ابزار سازی

سه نظام دریل اتوماتیک معمولی 1-10

سه نظام دریل اتوماتیک معمولی 1-10 :

نوع شکل : ابزار گیر

رنگ محصول : مشکی

نوع دنباله :  مورس 2

مدل :اتوماتیک معمولی

متریال : فولاد سخت ابزار سازی

سه نظام دریل اتوماتیک معمولی 2-13

تومان

سه نظام دریل اتوماتیک معمولی 2-13 :

نوع شکل : ابزار گیر

رنگ محصول : مشکی

نوع دنباله :  مورس 2

مدل :اتوماتیک معمولی

متریال : پلاستیکی

سه نظام دریل اتوماتیک معمولی 0.8-10

تومان

سه نظام دریل اتوماتیک معمولی 0.8-10 :

نوع شکل : ابزار گیر

رنگ محصول : مشکی

نوع دنباله :  مورس 2

مدل :اتوماتیک معمولی

متریال : پلاستیکی