در حال نمایش 3 نتیجه

بوش اسپرو تزریق برای قالب سازی ساخت چین

تومان

بوش اسپرو تزریق برای قالب سازی ساخت چین :

نوع قطعه قالب سازی : بوش اسپرو تزریق

مدل : اسپرو تزریق

سایز : 10-12-14-16-18-20

ساخت کشور : چین

بوش اسپرو تزریق برای قالب سازی ساخت ایتالیایی

تومان

بوش اسپرو تزریق برای قالب سازی ساخت ایتالیایی :

نوع قطعه قالب سازی : بوش اسپرو تزریق

مدل : اسپرو تزریق

سایز : 10-12-14-16-18-20

ساخت کشور : ایتالیایی

بوش اسپرو تزریق برای قالب سازی ساخت ایران

تومان

بوش اسپرو تزریق برای قالب سازی ساخت ایران :

نوع قطعه قالب سازی : بوش اسپرو تزریق

مدل : اسپرو تزریق

سایز : 10-12-14-16-18-20

ساخت کشور : ایران