در حال نمایش 6 نتیجه

بوش گرافیتی قالب سازی لبه دار ساخت ایتالیایی

تومان

بوش گرافیتی قالب سازی لبه دار ساخت ایتالیایی :

نوع قطعه قالب سازی : بوش گرافیتی

مدل : لبه دار

سایز : 10-12.5-16-20-25-32-40-50-63

ساخت کشور : ایتالیایی

بوش گرافیتی قالب سازی لبه دار ساخت چین

تومان

بوش گرافیتی قالب سازی لبه دار ساخت چین :

نوع قطعه قالب سازی : بوش گرافیتی

مدل : لبه دار

سایز : 10-12.5-16-20-25-32-40-50-63

ساخت کشور : چین

بوش گرافیتی قالب سازی لبه دار ساخت ایران

تومان

بوش گرافیتی قالب سازی لبه دار ساخت ایران :

نوع قطعه قالب سازی : بوش گرافیتی

مدل : لبه دار

سایز : 10-12.5-16-20-25-32-40-50-63

ساخت کشور : ایران

بوش گرافیتی قالب سازی ساده ساخت ایتالیایی

تومان

بوش گرافیتی قالب سازی ساده ساخت ایتالیایی :

نوع قطعه قالب سازی : بوش گرافیتی

مدل : ساده

سایز : 10-12.5-16-20-25-32-40-50-63

ساخت کشور : ایتالیایی

بوش گرافیتی قالب سازی ساده ساخت چینی

تومان

بوش گرافیتی قالب سازی ساده ساخت چین :

نوع قطعه قالب سازی : بوش گرافیتی

مدل : ساده

سایز : 10-12.5-16-20-25-32-40-50-63

ساخت کشور : چین

بوش گرافیتی قالب سازی ساده ساخت ایران

تومان

بوش گرافیتی قالب سازی ساده ساخت ایران :

نوع قطعه قالب سازی : بوش گرافیتی

مدل : ساده

سایز : 10-12.5-16-20-25-32-40-50-63

ساخت کشور : ایران