در حال نمایش یک نتیجه

تراز صنعتی دیجیتال کروی آسیمتو

تراز صنعتی دیجیتال کروی آسیمتو :

نوع کاربرد: تراز صنعتی دیجیتال کروی

نوع نمایش: دیجیتال

دقت: 0.01 میلی متر

سایز: 180 درجه

کالیبراسیون:دارد