نمایش 1–12 از 14 نتیجه

جعبه کولت هیدرولیک چاک HSK 63 مدل HSK ISO 12164

تومان

جعبه کولت هیدرولیک چاک HSK 63 مدل HSK ISO 12164 :

نوع ابزار گیر : جعبه کولت هیدرولیک چاک HSK 63

مختص ماشین های : ژاپنی و چینی و کره ای

مدل : HSK ISO 12164

مدل فشنگی : -

تیپ : -

جعبه کولت خیلی دقیق HSK 63 مدل HSK ISO 12164

تومان

جعبه کولت خیلی دقیق HSK 63 مدل HSK ISO 12164 :

نوع ابزار گیر : جعبه  کولت خیلی دقیق HSK 63

مختص ماشین های : ژاپنی و چینی و کره ای

مدل : HSK ISO 12164

مدل فشنگی : -

تیپ : -

جعبه کولت دقیق HSK 63 مدل HSK ISO 12164فشنگی EKS

تومان

جعبه کولت دقیق HSK 63 مدل HSK ISO 12164فشنگی EKS :

نوع ابزار گیر : جعبه کولت دقیق HSK 63

مختص ماشین های : ژاپنی و چینی و کره ای

مدل : HSK ISO 12164

مدل فشنگی : SEKS

تیپ : -

جعبه کولت HSK 63 مدل HSK ISO 12164 فشنگی ER

تومان

جعبه کولت HSK 63 مدل HSK ISO 12164 فشنگی ER :

نوع ابزار گیر : جعبه کولت HSK 63

مختص ماشین های : ژاپنی و چینی و کره ای

مدل : HSK ISO 12164

مدل فشنگی : ER

تیپ : -

جعبه کولت HSK 63 مدل HSK ISO 12164 فشنگی OZ

تومان

جعبه کولت HSK 63 مدل HSK ISO 12164 فشنگی OZ :

نوع ابزار گیر : جعبه کولت HSK 63

مختص ماشین های : ژاپنی و چینی و کره ای

مدل : HSK ISO 12164

مدل فشنگی : OZ

تیپ : -

جعبه کولت دقیق مدل BT با JIS B 6339

تومان

جعبه کولت ولدون دقیق مدل BT با JIS B 6339 :

نوع ابزار گیر : جعبه کولت دقیق

مختص ماشین های : ژاپنی و چینی و کره ای

مدل : BT

مدل فشنگی : EPC

تیپ : AD-AD/B

جعبه کولت مدل BT با JIS B 6339 فشنگی ER

تومان

جعبه کولت مدل BT با JIS B 6339 فشنگی ER :

نوع ابزار گیر : جعبه کولت

مختص ماشین های : ژاپنی و چینی و کره ای

مدل : BT

مدل فشنگی : ER

تیپ : AD-AD/B

جعبه کولت مدل BT با JIS B 6339 فشنگی OZ

تومان

جعبه کولت مدل BT با JIS B 6339 فشنگی OZ :

نوع ابزار گیر : جعبه کولت

مختص ماشین های : ژاپنی و چینی و کره ای

مدل : BT

مدل فشنگی : OZ

تیپ : AD-AD/B

مینی کولت مدل BT با JIS B 6339 فشنگی ER

تومان

مینی کولت مدل BT با JIS B 6339 فشنگی ER :

نوع ابزار گیر : مینی کولت

مختص ماشین های : ژاپنی و چینی و کره ای

مدل : BT

مدل فشنگی : ER

تیپ : AD-AD/B

جعبه کولت هیدرولیک چاک مدل SK با DIN 69871

تومان

جعبه کولت هیدرولیک چاک مدل SK با DIN 69871 :

نوع ابزار گیر : جعبه کولت هیدرولیک چاک

مختص ماشین های : اروپایی

مدل : SK

مدل فشنگی : -

تیپ : AD-AD/B

جعبه کولت خیلی دقیق مدل SK با DIN 69871

تومان

جعبه کولت خیلی دقیق مدل SK با DIN 69871 :

نوع ابزار گیر : جعبه کولت خیلی دقیق

مختص ماشین های : اروپایی

مدل : SK

مدل فشنگی : EPC

تیپ : AD-AD/B

 

جعبه کولت دقیق مدل SK با DIN 69871 فشنگی EKS

تومان

جعبه کولت دقیق مدل SK با DIN 69871 فشنگی EKS :

نوع ابزار گیر : جعبه کولت دقیق

مختص ماشین های : اروپایی

مدل : SK

مدل فشنگی : EKS

تیپ : AD-AD/B