نمایش 1–12 از 92 نتیجه

جوشی ناخنی سایز 12 راست

جوشی ناخنی سایز 12 راست :

نوع شکل  : ناخنی

جهت تراش : راست

رنگ محصول : طوسی

نوع نیرو محرکه : دستگاه سری تراشی

سایز ابعاد : 12 میلی متر

نوع آلیاژ کار : فولاد استیل چدن

متریال : جوشی

ساخت : روسیه

هلدر جوشی سایز کوچک

هلدر جوشی سایز کوچک :

نوع شکل  : هلدر

مدل : روتراش داخل تراش

جهت تراش : راست چپ مستقیم

رنگ محصول : مشکی

نوع نیرو محرکه : دستگاه سری تراشی

سایز ابعاد : مختلف

متریال : فولاد سخت آبکاری شده

ساخت : روسیه

هلدر جوشی سایز بزرگ

هلدر جوشی سایز بزرگ :

نوع شکل  : هلدر

مدل : روتراش داخل تراش

جهت تراش : راست چپ مستقیم

رنگ محصول : مشکی

نوع نیرو محرکه : دستگاه سری تراشی

سایز ابعاد : مختلف

متریال : فولاد سخت آبکاری شده

ساخت : روسیه

جوشی سرمته سایز 20

جوشی سرمته سایز 20 :

نوع شکل  : سرمته ای

جهت تراش : مستقیم

رنگ محصول : طوسی

نوع نیرو محرکه : دستگاه سری تراشی

سایز ابعاد : 20 میلی متر

نوع آلیاژ کار : فولاد استیل چدن

متریال : جوشی

ساخت : روسیه

جوشی سرمته سایز 30

جوشی سرمته سایز 30 :

نوع شکل  : سرمته ای

جهت تراش : مستقیم

رنگ محصول : طوسی

نوع نیرو محرکه : دستگاه سری تراشی

سایز ابعاد : 30 میلی متر

نوع آلیاژ کار : فولاد استیل چدن

متریال : جوشی

ساخت : روسیه

جوشی سرمته سایز 40

جوشی سرمته سایز 40 :

نوع شکل  : سرمته ای

جهت تراش : مستقیم

رنگ محصول : طوسی

نوع نیرو محرکه : دستگاه سری تراشی

سایز ابعاد : 40 میلی متر

نوع آلیاژ کار : فولاد استیل چدن

متریال : جوشی

ساخت : روسیه

جوشی سرمته ها

جوشی سرمته ها :

نوع شکل  : سرمته ای

جهت تراش : مستقیم

رنگ محصول : طوسی

نوع نیرو محرکه : دستگاه سری تراشی

سایز ابعاد : مختلف

نوع آلیاژ کار : فولاد استیل چدن

متریال : جوشی

ساخت : روسیه

جوشی نیزه ای سایز 32

جوشی نیزه ای سایز 32 :

نوع شکل  : موشکی

جهت تراش : راست و چپ

رنگ محصول : طوسی

نوع نیرو محرکه : دستگاه سری تراشی

سایز ابعاد : 32 میلی متر

نوع آلیاژ کار : فولاد استیل چدن

متریال : جوشی

ساخت : روسیه

جوشی نیزه ای سایز 40

جوشی نیزه ای سایز 40 :

نوع شکل  : موشکی

جهت تراش : راست و چپ

رنگ محصول : طوسی

نوع نیرو محرکه : دستگاه سری تراشی

سایز ابعاد : 40 میلی متر

نوع آلیاژ کار : فولاد استیل چدن

متریال : جوشی

ساخت : روسیه

جوشی نیزه ای سایز 50

جوشی نیزه ای سایز 50 :

نوع شکل  : موشکی

جهت تراش : راست و چپ

رنگ محصول : طوسی

نوع نیرو محرکه : دستگاه سری تراشی

سایز ابعاد : 50 میلی متر

نوع آلیاژ کار : فولاد استیل چدن

متریال : جوشی

ساخت : روسیه

جوشی نیزه ای ها

جوشی نیزه ای ها :

نوع شکل  : موشکی

جهت تراش : راست و چپ

رنگ محصول : طوسی

نوع نیرو محرکه : دستگاه سری تراشی

سایز ابعاد : مختلف

نوع آلیاژ کار : فولاد استیل چدن

متریال : جوشی

ساخت : روسیه

جوشی موشکی سایز 6

جوشی موشکی سایز 6 :

نوع شکل  : موشکی

جهت تراش : مستقیم

رنگ محصول : طوسی

نوع نیرو محرکه : دستگاه سری تراشی

سایز ابعاد : 6 میلی متر

نوع آلیاژ کار : فولاد استیل چدن

متریال : جوشی

ساخت : روسیه