در حال نمایش 3 نتیجه

چهار نظام دستگاه تراش سایز 400 نامنظم

چهار نظام دستگاه تراش سایز 400 نامنظم :

نوع شکل : ابزار گیر

رنگ محصول : طوسی

نوع دنباله :  دستگاه

مدل :چهار نظام نامنظم دستگاه تراش

متریال : فولاد سخت ابزار سازی

چهار نظام دستگاه تراش سایز 315 نامنظم

چهار نظام دستگاه تراش سایز 315 نامنظم :

نوع شکل : ابزار گیر

رنگ محصول : طوسی

نوع دنباله :  دستگاه

مدل :چهار نظام نامنظم دستگاه تراش

متریال : فولاد سخت ابزار سازی

چهار نظام دستگاه تراش سایز 250 نامنظم

چهار نظام دستگاه تراش سایز 250 نامنظم :

نوع شکل : ابزار گیر

رنگ محصول : طوسی

نوع دنباله :  دستگاه

مدل :چهار نظام نامنظم دستگاه تراش

متریال : فولاد سخت ابزار سازی