در حال نمایش 5 نتیجه

دنباله روسی سایز 63-51

تومان

دنباله روسی سایز 63-51 :

نوع شکل : لوله گردی با دنباله کونیک

رنگ: طوسی براق

جهت: راست  گرد

متریال : فولاد سخت ابزار سازی

سایز ابعاد : 63-51 میلی متر

اندازه کارگیر: کوتاه معمولی بلند

ساخت : روسیه

دنباله روسی سایز 85-63

تومان

دنباله روسی سایز 85-63:

نوع شکل : لوله گردی با دنباله کونیک

رنگ: طوسی براق

جهت: راست  گرد

متریال : فولاد سخت ابزار سازی

سایز ابعاد : 85-63 میلی متر

اندازه کارگیر: کوتاه معمولی بلند

ساخت : روسیه

دنباله روسی سایز 100-85

تومان

دنباله روسی سایز 100-85 :

نوع شکل : لوله گردی با دنباله کونیک

رنگ: طوسی براق

جهت: راست  گرد

متریال : فولاد سخت ابزار سازی

سایز ابعاد : 100-85 میلی متر

اندازه کارگیر: کوتاه معمولی بلند

ساخت : روسیه

دنباله روسی سایز 130-100

تومان

دنباله روسی سایز 130-100:

نوع شکل : لوله گردی با دنباله کونیک

رنگ: طوسی براق

جهت: راست  گرد

متریال : فولاد سخت ابزار سازی

سایز ابعاد : 130-100 میلی متر

اندازه کارگیر: کوتاه معمولی بلند

ساخت : روسیه

دنباله روسی سایز 150-130

تومان

دنباله روسی سایز 150-130 :

نوع شکل : لوله گردی با دنباله کونیک

رنگ: طوسی براق

جهت: راست  گرد

متریال : فولاد سخت ابزار سازی

سایز ابعاد : 150-130 میلی متر

اندازه کارگیر: کوتاه معمولی بلند

ساخت : روسیه